Preu Màster en Fisioteràpia

Preu del crèdit: 97,34€
Preu total del Màster: 6.001€ (taxes incloses)
Mínim de crèdits a matricular-se: 30 ECTS

 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària.

> En aquest cas, s’aplicarà un 1% de descompte

 

B. Pagament total en tres terminis per domiciliació bancària

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40% del total de crèdits matriculats + taxes
> 2n pagament desembre de 2019: 30% del total de crèdits matriculats
> 3r pagament febrer 2020: 30% del total de crèdits matriculats

 

C. Pagament mitjançant crèdit bancari:

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA CX

> Crèdit de Banc Sabadell

 

bonificacions

 

10% de descompte per a exalumnes de Grau i Postgrau.

 

Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible. Addicionalment, en el cas de que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se també els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a PIF - Permís Individual de Formació.

 

beques

 

Beca Social Modolell-Calderó

Resum de requisits per optar a una de les 3 beques de 2000 euros:

- Iniciar estudis de máster aquest curs 2018-2019.

- Tenir el domicili familiar a la comarca d’Osona i estar empadronat com a mínim els tres anys previs a la sol·licitud de la beca.

- Tenir un màxim de 30 anys.

- No estar en possessió d’un títol universitari del mateix nivell o superior.

- Topalls econòmics.

 

Documents

- Convocatòria de la Beca Social Modolell-Calderó [>]

- Formulari de sol·licitud de la Beca Social Modolell-Calderó [>]

 

Per sol·licitar la beca cal enviar el formulari al correu electrònic secretariaacademica@umanresa.cat abans del 28 de febrer de 2019.