Ramon
Costa
Pujol

Categoria professorat: Associat

Titulacions oficials:
Llicenciat en Informàtica (UPC, 1994)

Docència: Eines digitals per a la PIME. Eines digitals per a la Internacionalització

Experiència professional: Project & Change Director Partner at MICProductivity