recursos d'aprenentatge - ADE

AULARI

26 aules amb diferent capacitat per a les classes teòriques:

  • 10 aules mida petita  (capacitat d'entre 20 i 40 persones)
  • 8 aules mida mitjana (capacitat  d'entre 40 i 60 persones)
  • 8 aules mida gran (capacitat d'entre 60 i 80 persones)

1 aula d’informàtica amb capacitat per a 40 persones
1 sala d’actes amb capacitat per a 200 persones

 

Totes les aules estan equipades amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.


SALES D'ESTUDI

 

El Centre disposa de 2 sales d’estudi amb 15 i 6 ordinadors, respectivament, que tenen connexió a internet. Les sales estan equipades amb taules i cadires que permeten el treball individual i en grup.


AULA D'INFORMÀTICA

 

UManresa compta amb una aula d'informàtica amb capacitat per a 40 persones equipada amb ordinadors portàtils. El conveni amb l'empresa Control Group-Sistemes d’organització permet disposar d'uns dispositius renovats i totalment actualitzats.

 

Alhora, la universitat també disposa de llicències del programari de gestió comptable SAGE per contribuir a la formació de l’alumnat d’ADE i de programes de Màster i de Postgrau en Gestió empresarial.

aula informàtica

ESPAIS VIRTUALS

L’alumnat de la titulació disposa de:

 

Una intranet des d'on té accés a tota aquella documentació d’interès del grau.

 

Plataforma moodle per a totes les assignatures de la titulació, que s’hi accedeix des de la intranet.

 

Espai de comunicació que s’utilitza bàsicament en el Pla d’acció tutorial i les assignatures de pràctiques. S’hi accedeix des de la intranet.