Servei d'Idiomes UManresa

El Servei d'Idiomes UManresa té per objectiu facilitar la millora de les competències lingüístiques, posant a l'abast de l'alumnat una oferta formativa que possibiliti aprendre o perfeccionar les llengües, amb un alt compromís de qualitat. Els cursos s'adrecen tant a la comunitat universitària (alumnes, professorat i PAS) com a persones externes, majors de 16 anys, que vulguin millorar el seu nivell de coneixement d'idiomes. És una oferta orientada a les necessitats reals d'un públic adult i professional.

 

La curosa programació dels cursos, d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), juntament amb un equip docent altament qualificat, garanteixen una oferta docent caracteritzada pel rigor acadèmic propi de l'ensenyament universitari. Així ho demostra el grau de satisfacció del nostre alumnat, amb una valoració de 9.3 sobre 10.

 

A UManresa, pots aprendre: ANGLÈS, ALEMANY, ITALIÀ, RUS, XINÈS i JAPONÈS. També impartim cursos de CATALÀ i de CASTELLÀ per a estrangers.

 

Informació addicional sobre la docència del curs 2020-21 (COVID-19)

El Sistema Universitari Català estableix un període d’excepcionalitat durant el curs 2020-21 com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. En aquest context els estudis de la UVic-UCC seguiran un model híbrid en el qual la docència presencial podrà estar reforçada per sessions sincròniques i suport online. En cas de nova emergència sanitària que impliqui no poder accedir a les instal·lacions universitàries, la docència es traslladaria a la virtualitat en la seva totalitat.

 

 

"Em vaig treure el B2 en un intensiu d'estiu"
Albert Careta
Estudiant d'anglès - nivell 6 - C1
"A UManresa, he trobat un entorn amable i motivador per estudiar idiomes"
Marta Sellas
Estudiant d'anglès - nivell 4 - B2.1
"El japonès és una cursa de fons"
Guillem Puig
Estudiant de japonès - 2n curs
Servei d'Idiomes

més informació i contacte

Servei d'Idiomes d'UManresa
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
idiomes@umanresa.cat