21/09/2020
18:00

Presentació de la nova edició del programa a càrrec de la coordinació acadèmica del màster.

Inscripcions