SICUE

FINANÇAMENT


Ajut FUB

 

La FUB proporciona un ajut de 100 euros per mes d’estada internacional. Per a més informació contactar amb el coordinador dels teus estudis.