Sol
Camps
Fernández

Mestra d’educació especial des del 1998. Llicenciada en psicopedagogia.

Mestra d’educació especial en un CEE, des de fa 19 anys.

Coordinadora de primària en una escola d’educació especial, des de fa 14 anys.

Sol Camps Fernández