Sònia
Asensio
Fernández

 

PERFIL (resum biogràfic)
Sònia Asensio Fernández (Manresa, 1982), és mestra diplomada en educació infantil per la universitat Autònoma de Barcelona i Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya. És professora en el grau d'Educació Infantil a la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC.  

Dades generals
Centre/Facultat:
Facultat de Ciències Socials de Manresa
Formació acadèmica:  Diplomada en educació infantil i Llicenciada en Psicopedagogia
Categoria laboral: Professora associada
Jornada laboral: Dedicació parcial
Àrea de coneixement: Didàctica de la matemàtica 
Dades de contacte. Correu electrònic:  sasensio@umanresa.cat

Experiència docent:
Professora de l'assignatura «Les matemàtiques en el currículum d'educació infantil» a la Fundació Universitària del Bages. 

Experiència professional

Àmbits i funcions:   Mestra d'educació infantil