Transformació econòmica i social del territori a través del lideratge col·laboratiu de projectes tecnològics i innovadors

Nom del projecte

Transformació econòmica i social del territori a través del lideratge col·laboratiu de projectes tecnològics i innovadors. OTRI-FEDER

 

Número expedient resolt

Codi operació IU16-005385 Campus Vic
Codi operació IU16-005386 Campus Manresa
Codi intervenció coordinada 001-P-001082

 

Descripció del projecte

Amb aquest projecte la UVic-UCC, com a universitat, treballarà per optimitzar el sistema de generació i transferència del coneixement intern, tant al Campus Vic com al Campus Manresa, de manera que pugui actuar de referent tecnològic a l’hora de liderar projectes que fomentin la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria en les entitats del territori de la Catalunya Central, tot potenciant les col·laboracions intersectorials per a l’execució de projectes conjunts. Com a objectiu final es busca contribuir a l’assoliment dels reptes socials tot buscant un impacte significatiu en les persones, en les entitats i empreses i en el territori en general.

 

Servei Oficina

Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

 

Entitat finançadora

Unió Europea.

El projecte té el cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2017-2020 a traves de la convocatòria del Departament d'Economia i Coneixement, Secretaria d'Universitats i Recerca, per a la realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu. Ordre EMC/348/2016

 

Import de l'ajuda

209.200,62 €

 

FEDER          secretaria universitats i recerca