UManresa i el programa FUB+GRAN participen en la VI Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats

La coordinadora del programa FUB+GRAN per a majors de 55 anys d’UManresa, Sílvia Mampel, va participar el dia 8 de febrer, a la Universitat de Barcelona, en la VI Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats. Aquesta trobada consisteix en una sessió de formació sobre les aportacions de l’alumnat sènior a les universitats i d’anàlisi sobre com aprofitar la relació intergeneracional a l’aula. En el marc de la trobada es van presentar els resultats preliminars del programa interuniversitari ETHERIA, un programa interuniversitari de formació permanent adreçat a majors de 50 anys impulsat per les universitats d’Andorra, Barcelona, Jaume I, Lleida i Rovira Virgili. La primera edició del programa ha tractat sobre els Patrimonis de la Humanitat i combina l’aprenentatge en línia, pràctiques presencials i mobilitat arreu del territori de la Xarxa Vives.

UManresa-FUB va incorporar un programa formatiu específic adreçat a majors de 55 anys fa set anys. Es tracta d’una oferta formativa de cursos temàtics que ajudin a un millor coneixement i comprensió del món actual i que afavoreixin l’hàbit de dedicar temps a l’estudi i a l’entrenament intel·lectual. En la setena edició, en marxa des del mes d’octubre, hi participen 103 persones.

 

UManresa i el programa FUB+GRAN participen en la VI Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats