Taula rodona online: La motricitat orofacial en persones amb disfàgia a l'inici i al final de la vida

Preinscripció online

 

La Motricitat Orofacial (M.O.) estimula el desenvolupament adequat del procés d'alimentació en la primera etapa de la vida, i facilita l'adequació del procés alimentari amb diverses mesures davant de possibles dificultats que afecten la seguretat i l'eficàcia de la deglució, tant en nens com en adults.

 

La intervenció del logopeda especialitzat en M.O. en pacients afectats és clau durant tota la vida, abordant-se de manera especial en aquesta taula rodona la intervenció en nounats de risc i en persones grans.

motricitat orofacial

Informació general

ADREÇAT A
Logopedes
___
MODALITAT
Online
___
DURADA
2h
___
CALENDARI
13 de febrer de 2021
___
HORARIS
10.30 h a 12.30 h
___
PREU
15 euros

Programa

L'adquisició del patró de succió en els nadons de risc
Aprendre a menjar és un gran desafiament per als nadons de risc, especialment per als prematurs que presentin dificultats per adquirir un patró de succió nutritiva pro-eficient, necessària per a l'alimentació per via oral exclusiva. Aquesta situació produeix ingressos hospitalaris més llargs i és de vegades un senyal d'alerta per al neurodesenvolupament. Després d'avaluar les capacitats miofuncionals orals de el nounat, l'actuació del logopeda té com a objectiu habilitar el mecanisme inherent a l'alimentació oral segura, que inclou l'anàlisi del patró de succió.
A càrrec d'Ana Marques
___
Deglució: ¿segura i eficaç?
La disfàgia o el compromís en la deglució d'aliments i/o líquids, afecta persones de totes les edats, des del nounat fins a l'ancià. Està normalment associada a una ingesta oral reduïda, que fàcilment porta a la desnutrició i/o deshidratació. A més, pot produir l'entrada d'aliments i líquids al pulmó, situació extremadament perillosa per ser causa de pneumònies, infeccions respiratòries o fins i tot asfíxia. La identificació, avaluació i rehabilitació de la persona amb disfàgia requereix un abordatge interdisciplinari, on el paper del logopeda és diferenciat i fonamental, i es basa en el coneixement clínic-científic sobre la biomecànica de la deglució per a cada aliment. D'acord amb les orientacions generals de l'European Society for Swallowing Disorders (ESSD) totes les institucions de salut han de tenir equips interdisciplinaris amb actuació dirigida cap a les persones amb disfàgia, constituïdes per logopedes/terapeuta da fala, metge, infermer i nutricionista. L'elecció dels aliments i del tractament per a la persona gran amb alteracions de la deglució constitueix un veritable desafiament.
A càrrec de Susana Mestre
___
Disfàgia: detecció, diagnòstic i tractament. Importància de la feina conjunta foniatra - Logopeda.

La detecció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de la persona amb disfàgia requereixen un abordatge interdisciplinari. Al llarg d'aquest procés, tant per al professional com per al cuidador/a de la persona amb disfàgia, el gran objectiu és garantir una via oral d'alimentació segura i eficaç. En situacions que no sigui possible, l'objectiu serà garantir un adequat suport nutricional i hídric, i prevenir complicacions. Per a l'avaluació, l'exploració mitjançant la utilització de FEES i/o videofluoroscòpia serà imprescindible per a la presa de decisions així com el treball conjunt, la comunicació i col·laboració del metge foniatra i el logopeda. Treballar a partir d'un model d'intervenció coordinat entre els dos professionals permetrà garantir l'atenció que cada pacient amb disfàgia i família/cuidador/a puguin necessitar en cada moment.
A càrrec de María Bielsa

Ponents

ANA MARQUES
Terapeuta da Fala en unitat de desenvolupament infantil i responsable del protocol d'intervenció de Teràpia da Fala en la unitat de cures intensives neonatal i pediàtrica de l'hospital Dr. Nelio Mendonça (Funchal, Portugal). Professora del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa. UVic-UCC / I.EPAP). Presentacions orals en esdeveniments científics nacionals i internacionals, a l'àrea de motricitat orofacial, deglució i llenguatge. Publicacions en revistes científiques. Activitat docent en màsters i postgraus de Logopèdia en les àrees de motricitat orofacial, deglució i llenguatge. Coordinadora del Departament de deglució de la Sociedade Portuguesa de Teràpia da Fala.
___
SUSANA MESTRE
Terapeuta da Fala en Centro Hospitalar Universitário do Algarve-Hospital de Faro (Portugal). Màster en Neuropsicologia i Neurociències Cognitives. Postgraus en Intervenció Terapèutica en disfàgies orofaríngies, Intervenció Terapèutica en Motricitat Oral i Facial, i Ventilació Mecànica. Coordinadora i Professora dels Postgraus en disfàgies orofaríngies I.EPAP. Professora del Màster en Teràpia da Fala: Motricidade Orofacial i Deglutição (ESSA, Lisboa). Professora del Màster en Intervenció Logopèdica en Motricitat Orofacial (UCM) i del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa. UVic-UCC / I.EPAP). Co-autora de capítols de llibres nacionals i internacionals. Ponent en congressos de país i de l'estranger.
___
MARÍA BIELSA
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Complutense de Madrid. Títol de Metge -Foniatra per la Universitat de Salamanca. Presidenta de SOMEF (Societat Mèdica Espanyola de Foniatria). Membre de la UEP (Unió Europea de Foniatres). Directora de Centre Mèdic de Foniatria i Logopèdia de Talavera de la Reina, concertat amb SNS. Professora associada de la UCLM, Facultat de Ciències de la Salut en el Grau de Logopèdia, impartint les assignatures de Patologia de la Veu i la Deglució i Trastorns adquirits del llenguatge. Coautora de diversos textos i manuals relacionats amb la Veu i la deglució.
___
MÓNICA BARTUILLI - Moderadora.
Diplomada en Logopèdia (UCM, Universitat Complutense de Madrid). Llicenciada en Psicologia (UCM). Màster en Asesoramiento, Evaluacion i Intervencion Psicoeducativa (UIMP). Experta en Teràpia Orofacial i Miofuncional (UPSA). Especialista en Atenció primerenca. Activitat clínica privada. Professora associada de Psicologia i Logopèdia (UCM). Coordinadora del Màster d'Intervenció Logopèdica en Motricitat Orofacial (UCM). Professora del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa. UVic-UCC / I.EPAP). Autora i coautora de comunicacions orals i escrites en congressos. Docent en cursos i màsters en universitats i institucions diverses. Coordinadora i autora de llibre de l'especialitat.

més informació i contacte

UManresa - Fundació Universitària del Bages

Av. Universitària, 4-6, 08242

Manresa (Barcelona)

Tel. 93 877 41 79

umanresa@umanresa.cat