Xavier
Baraza
Sánchez

Categoria professorat: Associat

Titulacions oficials:
Doctor Enginyeria del medi ambient i del producte (UB 2002)
Enginyeria Química (UB, 1999)

Acreditació: Lector (AQU, 2017)

Recerca: 
* Grup de recerca DigiBizz de la UOC de l'àmbit del negoci digital i el consumidor en línia
* Projectes competitius I+D: 9
* Publicacions:
   -10 articles científics en l'àmbit de l'enginyeria química. 
   - 6 capítols de llibres
*10 Treballs presentats a congressos nacionals
*6 Treballs presentats a congressos internacionals
*Participació en comitès científics: 2

Docència: Anàlisi de dades, Estadística i Mètodes quantitatius.
                 

Veure currículum complet [>]

 

Xavier Baraza Sánchez