Skip to main content

Erasmus pràctiques

Una mobilitat Erasmus+ per a pràctiques és una estada de formació en una entitat d’un altre país participant en el programa Erasmus, que té per finalitat que els estudiants adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic social del país d’acollida, al mateix temps que adquireixin una experiència laboral i millorin competències comunicatives i lingüístiques.

Contact us

If you have any questions we will be pleased to answer them

Contact