publications and research

Lab 0_6 Experimentation and Learning Research Group

The Lab 0_6 EXPERIMENTATION AND LEARNING Research Group comprises investigators from a range of different academic backgrounds, thus aiming to create a highly interdisciplinary team. They are graduates or hold PhDs in Philosophy, Biology, Psychology, Sociology and Psychology. Moreover, they combine both theoretical as well as professional experience which allows them to undertake types of research which are highly applicable to actual teaching practice.

 

PUBLICATIONS

 

Pedreira, M., & Lemkow-Tovias, G. (en premsa). Lab 0_6, a STEAM learning space to promote children’s enquiries. In Supporting home environments for STEM.

 

Pedreira, M. (coord.), Brugaroles, I., Cantons, J., García, D., Garriga, M., Lemkow, G., Llebaria, M. Llenas, P., Mampel, S., Montiel, C., Mur, B., Torreguitart, L., Vazquez, L., Vilaseca, N. (2019). Ciència des del Néixer: 49+1 propostes de Lliure elecció. Barcelona: Graó

 

Pedreira, M., & Márquez, C. (2019). Experience, Explicitation, Evolution: Processes of learning in a free-choice science museum activity for children up to 6 years of age. Journal of Emergent Science, 17, 19–31. Retrieved from https://www.ase.org.uk/resources/journal-of-emergent-science/issue-17/ex...

 

Lemkow, G. “Learning Story 9.1” a: Davies, D., Howe, et al. (2019). Teaching Science and Technology in the Early Years (3-7) (3rd edition). Oxon: Routledge

 

Lemkow-Tovias, G., & Pedreira, M. (2019). Aprendre ciència des del néixer. Recerca acció al Lab 0_6: dels minerals a la geologia. Barcelona: Col.legi de Químics de Catalunya.

 

Pedreira, M. (2018). Intervenir, no interferir. La persona adulta i els processos d’aprenentatge. Guix d’infantil, 96, 9–13.

 

Pedreira, M i Cantons, J. . (2017). Tareas auténticas. La formación que reivierte en la sociedad. Enseñanza de las Ciencias, nº extraordinario, 2001-2007. Recuperado de https://ddd.uab.cat/record/183684?ln=ca

 

Pedreira, M., & Márquez, C. (2017). Learning environments to enjoy science from the youngest ages. Journal of Emergent Science (4) 7-15. Recuperat de https://www.ase.org.uk/journals/journal-of-emergent-science/

 

Pedreira, M., & Márquez, C. (2017). Espacios de ciencia de libre elección: Posibilidades y límites. A M. Quintanilla (Ed.), Enseñanza de las ciencias e infancia (151-168). Santiago de Chile: Bellaterra.

 

Pedreira, M. (2017). El benestar personal dels mestres i les mestres d’infantil. Guix d’infantil, (91), 15-18.

 

Lemkow-Tovias, G., Carballo-Márquez, A., Pedreira Álvarez, M., Brugarolas Criach, I., Cantons-Palmitjavila, J., Mampel Alandete, S. (2016) Learning science from experience in early childhood: how to design and implement spaces for science education addressed to early childhood. ICERI.

 

Pedreira, M & Márquez, C. (en premsa) Espacios de ciencia de libre elección: posibilidades y límites. A Quintanilla, M.R & Labarrere, A. (comp.) Enseñanza de las Ciencia e Infancia. Problemáticas y avances de teoría y campo desde Iberoamérica. PUC/UST: Santiago de Chile.

 

Brugarolas Criach, I. (2016). Espais neuroeducatius. Guix d’Infantil, 86, 23-24.

 

Cantons Palmitjavila, J. (2016). L’avaluació: pistes per a la millora dels recursos. Guix d’Infantil, 86, 24-25.

 

Carballo Márquez, A. (2016). Neuroeducació: de la neurociència a l’aula. Guix d’Infantil, 86, 11-14

 

Lemkow, G. (2016). Lab 0_6: espai de ciència, espai neuroeducatiu. Guix d’Infantil, 86, 19-22.

 

Lemkow-Tovias, G., Brugarolas, I., Cantons-Palmitjavila, J., Carballo-Márquez, A. i Mampel, S. (2016). Lab 0_6: un espacio de ciencia para la primera infancia. Cuadernos de Pedagogía, 466, 57-59.

 

Pedreira, M. & Márquez, C. (2016). “Espacios de ciencia generadores de conocimiento”. Cuadernos de Pedagogía, 466, 44-49.

 

Brugarolas, I.;  Carballo-Márquez, A i  Lemkow-Tovías, G., (2015). “No ho sé fer”.  Guix d’Infantil, 83, 42-43.

 

Pedreira, M., & Márquez, C. (2015). Puc tocar? análisis de una propuesta educativa 0-6 en un museo de ciencia. Revista de Museología, 64.

 

Pedreira, M. (2015). Niu de ciència, espacio de educación científica para niños. Museologia e Patrimônio, 8 (1), 9-29.

 

Pedreira (2015) Els espais de ciència a l'educació infantil. Fundació Bofill. http://www.fbofill.cat/videos/els-espais-de-ciencia-en-educacio-infantil

 

Pedreira, M. (coord) (2013) Experimentar, quin repte! Manresa: FUB

 

 

CONFERENCE PAPERS

Pedreira, M. & Lemkow-Tovias, G. (2019). Aprendre ciencia des del néixer – observacions d’un procés de recerca acció al Lab 0_6: dels minerals a la Geología. Actes 7s Jornades Col·legi Químics de Catalunya. Barcelona

 

Lemkow-Tovias, G., Montiel, C. & Mur, B. (2019). Learning geology from play and experience - a research action process for a geology proposal in the Lab 0_6 space. Actes Edulearn, Mallorca.

 

Quesada, C., Lemkow-Tovias, G., Vazquez, D. & Llebaria, M. (2019). Análisis De Transferencia E Impacto De La Propuesta De Ciencia Para La Primera Infancia “Lab Sobre Ruedas” En Centros Educativos De Territorio. Actas CIMIE. Lleida (en prensa)

 

Pedreira, M i Cantons, J. (2017) Tareas auténticas: la formación que revierte en la sociedad. (simposi). X Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias. Sevilla.

 

Cantons, J. Brugarolas, I. (2017). Innovar la educación de las ciencias en las primeras edades. STEAMconf Barcelona 2017, Cosmocaixa.

 

Carballo, A. (2017) Aprenem, investiguem, ens relaxem. Congrés educatiu EduMindUp!. Neurociencia en el l’aula. Tarragona

 

Lemkow, G. (2016) Learning science from experience in early childhood: How to design and implement spaces for science education addressed to early childhood. International Conference of Education, Research and Innovation: Sevilla.

 

Pedreira, M. (2016) Espacios educativos generadores de conocimiento sobre el medio natural, desde la formación inicial de educadores a las experiencias en el aula infantil. Seminario internacional “El pensamiento científico en la formación de Educadores de Párvulos: propuestas, requerimientos y desafíos. Pontificia Universidad Católica. Santiago de Chile.

 

Pedreira, M. (2016) El aprendizaje de la ciència y la tecnologia en la era digital. Jornades Internacionals “Aprenentatge i educació escolar al Segle XXI: la connexió entre experiències d’aprenentatge dins i fora de l’escola” . UB/UdG: Barcelona

 

Carballo-Márquez, A.; Lemkow-Tovías, G; Cantons-Palmitjavila, J.; Brugarolas-Criach, I.; Mampel Alandete, S.; Pedreira Álvarez, M. (2016) Lab 0-6, un espai neuroeducatiu. XII Jornades Educació Emocional. Universitat de Barcelona

 

Lemkow-Tovías  G.; Carballo Márquez A.; Cantons-Palmitjavila J.; Brugarolas Criach I.; Mampel Alandete, S.; Pedreira Álvarez M.. (2016). Neuroeducación y espacios de aprendizaje. VIII congreso internacional de Psicología y Educación, Alicante

 

Lemkow-Tovías, G., Carballo-Márquez, A., Cantons-Palmitjavila, J., Bosch-Jorba, C., Brugarolas Criach, I., Mampel Alandete, S. i Pedreira Álvarez, M. (2015). Problem-solving strategies in an experimentation proposal addressed to 5 years old children. EECERA 25th Conference (Barcelona).

 

Pedreira. M. (2016) Lab 0-6, un espai de ciència per a infants que investiguen. I Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana. http://mestreacasa.gva.es/web/congresctem

 

Pedreira, M. i Márquez, C. (2015). Learning processes in a 2-6 activity in a natural science museum. EECERA 25th Conference (Barcelona).

 

Pedreira, M. (2014) Fira d’experimentació 0-6, la Universitat oberta a la Ciutat. XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Barcelona.

 

 

RESERCH PROJECTS

Ciencia sobre ruedas

Investigadora principal: Montserrat Pedreira Álvarez.
Entitat de realització: Facultat de Ciències Socials de Manresa. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Entitat finançadora: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Quantia de la subvenció: 22.000 €
N de projecte FCT-16-11603

 

Cognitive strategies in young children’s experimentation process

Lead researcher: Dr Gabriel Lemkow
Research Institution: Manresa campus of the University of Vic-Central University of Catalonia (UVic-UCC)
Financial Institution: (UVic-UCC)
Duration: 3 years
Grant amount: €21,720

 

Lab 0_6 experimentation and learning research group