Linet
Jiménez
Ratia

Diplomada en Ciències empresarials

Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes. Especialitat administració i finances.

Tècnica superior d’Administració i Finances

Linet Jiménez Ratia