Marc
Selgas
Cors

Llicenciat en Ciències polítiques i de l’administració

Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes

Màster en Gestió esportiva

Màster en Economia i negocis a l’Àsia Oriental

Màster en Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament

Doctor en Estudis interculturals

Marc Selgas Cors