Skip to main content

Àrees i serveis

Les unitats administratives de la FUB són un conjunt de serveis, dirigits a la comunitat universitària (alumnat, professorat i PAS). Aquestes unitats donen suport a la formació acadèmica i ofereixen serveis en àmbits tan diversos com la gestió acadèmica, la informàtica, la gestió de persones i econòmics, i les infraestructures de la universitat, entre d'altres.

Contact us

If you have any questions we will be pleased to answer them

Contact