Salta al contenuto principale

Premi Séquia

Immagine

premi séquia

Premi Séquia 2022

Bases del Premi Séquia

El PREMI SÉQUIA als hereus de l’esperit dels manresans del segle XIV vol reconèixer persones i institucions vinculades d’alguna manera amb la ciutat que destaquin per la seva actitud compromesa amb el benestar col·lectiu i per la seva capacitat per sobreposar-se davant de l’adversitat. En definitiva, que visquin i hagin fet propi l’esperit que va permetre la construcció de la Séquia.

Sense ser un requisit indispensable es valoraran de manera especial les candidatures que contribueixin a posar de relleu el treball i les actituds de persones o institucions que actuen des de l’anonimat i/o són poc conegudes.

El reconeixement pretén ajudar a visibilitzar iniciatives que fan de Manresa i la seva àrea d’in­fluència un lloc millor on viure.

El premi té dues categories:

  • PREMI SÉQUIA a persones físiques
  • PREMI SÉQUIA a institucions, col·lectius, empreses o grups

Premis d'anys anteriors

Premi Séquia 2017

Individual: Pere Garcia

Col·lectiu: MengemBages

Premi Séquia 2018

Individual: Pere Joan Cardona

Col·lectiu: Coral Infantil de les Escodines

Premi Séquia 2019

Individual: Sebastià Catllà

Col·lectiu: Comunitat de Sant Egidio

Premi Séquia 2020

Individual: Anna Rotllan

Col·lectiu: Associació CAE

Premi Séquia 2021

Individual: Josefina Farrés

Col·lectiu: Moviments informals i autogestionats que han ajudat en temps de COVID-19

 

Les candidatures al premi es podran fer a través de dos canals:

A proposta d’una entitat, institució, empresa o col·lectiu de la ciutat.

A proposta dels membres del jurat del premi.

Cada entitat, institució, empresa o col·lectiu podrà presentar una única candidatura a cada convocatòria anual.

Les candidatures han d’incloure el contingut següent:

- Sobre l’entitat, institució, empresa o col·lectiu que la presenta:

Nom, adreça postal, adreça-e, telèfon i activitat principal.

- Sobre el candidat proposat:

Nom complet de la persona / institució-empresa-col·lectiu.
Exposició de motius pels quals se’l considera mereixedor del reconeixement.

El jurat valorarà les diferents candidatures i n’escollirà una per a cada categoria.

El premi no es pot declarar desert.

Els premiats podran ser persones físiques, empreses, institucions o col·lectius, que resideixin a Manresa o bé hi duguin a terme la seva activitat principal.

El premi haurà de posar en valor el treball del guardonat en benefici de la col·lectivitat i subratllar-ne actituds estretament vinculades a l’herència dels manresans del segle XIV que van permetre fer realitat la Séquia, com ara: 

- La creativitat, l’enginy, la proactivitat, l’enfocament a la recerca de solucions, la curiositat.
- La capacitat per arribar a acords a través del diàleg i la negociació, el treball en equip, la visió comunitària, l’empatia.
- La fermesa, la tenacitat, la valentia en la defensa del bé comú, l’amplitud d’horitzons a l’hora de fixar els objectius personals i col·lectius, la constància, la passió.
- El compromís amb la comunitat, la responsabilitat, la visió de futur.

Sense ser un requisit indispensable es valoraran de manera especial les candidatures que contribueixin a posar de relleu el treball i les actituds de persones o institucions que actuen des de l’anonimat i/o són poc conegudes.

El jurat estarà integrat per:
- Un membre de la Fundació Universitària del Bages, que actuarà com a secretari.
- Un membre de l’Ajuntament de Manresa.
- Un membre del Parc de la Séquia.
- Un membre de l’Associació de la Misteriosa Llum.
- Un membre de l’entitat administradora de la Festa de la Llum.

El veredicte s’adoptarà per majoria dels membres assistents a la reunió del jurat.

L’homenatge de les persones i/o institucions premiades inclou les distincions següents:

  • Reconeixement públic en el marc d’un acte inclòs dins de les festes de la Llum. Se celebrarà a l’edifici dels dipòsits vells (seu del Museu de la Tècnica de Manresa), un dels punts d’arribada de la Séquia a la ciutat.
  • Signatura en el llibre d’honor dels manresans hereus de l’esperit de la Séquia.
  • Lliurament d’una escultura obra de l’artista Ramon Oms.

Més informació i presentació de les candidatures

Les candidatures s’hauran de fer arribar a la Fundació Universitària del Bages, abans del 31 de desembre de 2021.

Descarrega el Formulari de presentació de candidatures Premi Séquia

Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
festesdelallum@umanresa.cat

 

Organitza

logos

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte