Vés al contingut

Premi Séquia

Imagen

premi séquia

Premi Séquia 2023

Bases del Premi Séquia

El PREMI SÉQUIA als hereus de l’esperit dels manresans del segle XIV vol reconèixer persones i institucions vinculades d’alguna manera amb la ciutat que destaquin per la seva actitud compromesa amb el benestar col·lectiu i per la seva capacitat per sobreposar-se davant de l’adversitat. En definitiva, que visquin i hagin fet propi l’esperit que va permetre la construcció de la Séquia.

Sense ser un requisit indispensable es valoraran de manera especial les candidatures que contribueixin a posar de relleu el treball i les actituds de persones o institucions que actuen des de l’anonimat i/o són poc conegudes.

El premi, organitzat per la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia, pretén ajudar a visibilitzar iniciatives que fan de Manresa i la seva àrea d’in­fluència un lloc millor on viure.

El premi té dues categories:

  • PREMI SÉQUIA a persones físiques
  • PREMI SÉQUIA a institucions, col·lectius, empreses o grups

Presentació de les candidatures

Les candidatures s’hauran de fer arribar a la Fundació Universitària del Bages, abans del 31 de desembre de 2022.

Descarrega el Formulari de presentació de candidatures Premi Séquia

Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
festesdelallum@umanresa.cat

 

Les candidatures al premi es podran fer a través de dos canals:

A proposta d’una entitat, institució, empresa o col·lectiu de la ciutat.

A proposta dels membres del jurat del premi.

Cada entitat, institució, empresa o col·lectiu podrà presentar una única candidatura a cada convocatòria anual.

Les candidatures han d’incloure el contingut següent:

- Sobre l’entitat, institució, empresa o col·lectiu que la presenta:

Nom, adreça postal, adreça-e, telèfon i activitat principal.

- Sobre el candidat proposat:

Nom complet de la persona / institució-empresa-col·lectiu.
Exposició de motius pels quals se’l considera mereixedor del reconeixement.

El jurat valorarà les diferents candidatures i n’escollirà una per a cada categoria.

El premi no es pot declarar desert.

Els premiats podran ser persones físiques, empreses, institucions o col·lectius, que resideixin a Manresa o bé hi duguin a terme la seva activitat principal.

El premi haurà de posar en valor el treball del guardonat en benefici de la col·lectivitat i subratllar-ne actituds estretament vinculades a l’herència dels manresans del segle XIV que van permetre fer realitat la Séquia, com ara: 

- La creativitat, l’enginy, la proactivitat, l’enfocament a la recerca de solucions, la curiositat.
- La capacitat per arribar a acords a través del diàleg i la negociació, el treball en equip, la visió comunitària, l’empatia.
- La fermesa, la tenacitat, la valentia en la defensa del bé comú, l’amplitud d’horitzons a l’hora de fixar els objectius personals i col·lectius, la constància, la passió.
- El compromís amb la comunitat, la responsabilitat, la visió de futur.

Sense ser un requisit indispensable es valoraran de manera especial les candidatures que contribueixin a posar de relleu el treball i les actituds de persones o institucions que actuen des de l’anonimat i/o són poc conegudes.

El jurat estarà integrat per:
- Un membre de la Fundació Universitària del Bages, que actuarà com a secretari.
- Un membre de l’Ajuntament de Manresa.
- Un membre del Parc de la Séquia.
- Un membre de l’Associació de la Misteriosa Llum.
- Un membre de l’entitat administradora de la Festa de la Llum.

El veredicte s’adoptarà per majoria dels membres assistents a la reunió del jurat.

L’homenatge de les persones i/o institucions premiades inclou les distincions següents:

  • Reconeixement públic en el marc d’un acte inclòs dins de les festes de la Llum. Se celebrarà a l’edifici dels dipòsits vells (seu del Museu de la Tècnica de Manresa), un dels punts d’arribada de la Séquia a la ciutat.
  • Signatura en el llibre d’honor dels manresans hereus de l’esperit de la Séquia.
  • Lliurament d’una escultura obra de l’artista Ramon Oms.

Premis d'anys anteriors

Premi Séquia 2017

Individual: Pere Garcia

Col·lectiu: MengemBages

Premi Séquia 2018

Individual: Pere Joan Cardona

Col·lectiu: Coral Infantil de les Escodines

Premi Séquia 2019

Individual: Sebastià Catllà

Col·lectiu: Comunitat de Sant Egidio

Premi Séquia 2020

Individual: Anna Rotllan

Col·lectiu: Associació CAE

Premi Séquia 2021

Individual: Josefina Farrés

Col·lectiu: Moviments informals i autogestionats que han ajudat en temps de COVID-19

Premi Séquia 2022

Individual: Francesc Comas Closas

Col·lectiu: L’ERA, Espai de Recursos Agroecològics

Organitza

logos

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte