Excel·lent cum laude per a la tesi d’Ester Teixidó sobre el consum de substàncies entre joves i adults en relació amb els determinants socials

La professora de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Ester Teixidó, ha obtingut un excel·lent cum laude per la tesi doctoral titulada “Explorant els determinants socials en el consum de substàncies en joves i adults a Espanya: un enfocament al consum d’alcohol”. Defensada el passat 5 de març en format online al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, la tesi tenia com a finalitat analitzar els factors socials individuals i contextuals relacionats amb el consum de substàncies psicoactives en persones joves i adultes a Espanya, amb un èmfasi especial en el consum d’alcohol.

La tesi analitza aquest aspecte en tres grups d’edat: la població adolescent (14-18 anys), jove (20 a 35) i població econòmicament activa (25-64 anys). La docent partia de la hipòtesi que el consum de substàncies psicoactives, amb importants conseqüències sanitàries, socials, econòmiques i laborals, no es distribueix de manera homogènia en tota la població, sinó que hi ha factors que fan que alguns col·lectius hi siguin més vulnerables. Una de les conclusions a les quals arriba Teixidó en la tesi és que la permissivitat i el control dels progenitors o la disponibilitat de diners per a despeses personals s’associen al consum de risc d’alcohol i que això és independent de les variables contextuals en el cas de la població adolescent. En el cas de l’adulta jove, la pressió social, les vacances i el temps lliure o l’accés a l’alcohol són aspectes que influeixen en el consum. Finalment, pel que fa a la població econòmicament activa, els aspectes que s’associen al consum de risc d’alcohol, cànnabis i hipnosedants estan determinats per la situació laboral i el nivell d’estudis.

 Excel·lent cum laude per a la tesi d’Ester Teixidó sobre el consum de substàncies entre joves i adults en relació amb els determinants socials