Vés al contingut

Accesibilitat web

Sobre l'accessibilitat a entorns digitals, el web del Campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és parcialment accessible i tracta els aspectes d'accessibilitat universal de manera transversal desenvolupant les accions adreçades a assolir els objectius del Pla d'inclusió de les persones amb discapacitat, l'elaboració i el seguiment del qual la realitza una comissió transversal, presidida per la Secretària General de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, amb la participació de professionals procedents de diferents àmbits de la Universitat, dels quals destaquen infraestructures, informàtica, assumptes administratius, assumptes acadèmics i serveis d'atenció a la comunitat.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació pot no estar accessible per les raons següents:

  • Hi pot haver errors puntuals d'edició a alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals
  • Hi pot haver alguns enllaços sense descripció, sense text o sense destinació.
  • Hi pot haver imatges sense descripció alternativa o amb poc contrast entre els colors de primer pla i fons.
  • L'agrupació estructural no és completa.
  • Hi pot haver fitxers ofimàtics o formularis web que no compleixen totalment els requisits d'accessibilitat, encara que s'ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Podeu presentar sol·licituds d'informació accessible i queixes dirigint un escrit a la Fundació Universitària del Bages, a l'adreça postal Av. Universitària, 4-6 de Manresa (CP 08242), o mitjançant correu electrònic a la bústia umanresa@umanresa.cat

Informació complementària

La Fundació Universitària del Bages treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d'accessibilitat per facilitar l'accés universal als continguts a totes les persones que consulten la seva web, independentment de les capacitats (físiques, sensorials o intel·lectuals) i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

La web està optimitzada per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d'un monitor amb més resolució, en alguns casos la mida de lletra es veurà massa petita. Les fonts s'han definit de manera que sigui possible ampliar o disminuir la mida des de les opcions del navegador.

Aquesta web ha estat provada i està optimitzada pels navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o altres funcionalitats. Poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D'altra banda, per al funcionament correcte de la web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de cookies (veure l'apartat Política de cookies).

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte