Lluís Miquel
Riu
Gispert

Diplomat en Podologia.
Màster en estudi i tractament del dolor.
Podòleg.
Professor de Quiropodologia i Cirurgia Podològica.

Lluís Miquel Riu Gispert