Maria
Navarrete
Fa

Diplomada en Educació Social

Llicenciada en Belles Arts

Màster en Neuroeducació i optimització de capacitats

Màster en Educació emocional i benestar

Maria Navarrete