Mireia
Badia
Moreno

Diplomada en Infermeria
Màster Oficial en Formació del Professorat
Postgrau en Dependència i Atenció Domiciliària
Màster Emergències