Xavier
Busquet
Duran

Doctor en Medicina
Llicenciat en Medicina i Cirurgia
Màster oficial en Bioètica
Investigació en l'àmbit de les cures pal·liatives
Metge del PADES (Institut Català de la Salut)