Xavier
Canadell
López

Categoria professorat: Associat

Titulacions oficials:
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB, 1997)

Docència: Gestió comercial de la PIME

Experiència professional: Consultor i formador en estratègies de negoci, màrqueting i vendes

Veure el currículum complet [>]