Skip to main content

Mobility and exchange

Estudiants UManresa

Els estudiants de grau universitari d'UManresa poden accedir a diferents opcions de mobilitat internacional i estatal a través dels programes Erasmus+ i SICUE. L'objectiu d'aquestes estades és millorar les qualificacions i l’ocupabilitat dels participants.

Incoming students

Manresa campus of UVic-UCC welcomes students from other universities with bilateral agreements of Erasmus+ program.

Mobilitat de PAS i PDI

El personal docent i investigador pot beneficiar-se dels ajuts a la mobilitat per a docència en altres universitats. Tant el personal docent i investigador com el personal d'administració i serveis pot accedir a ajuts per participar en estades de formació en altres universitats.

Contact us

If you have any questions we will be pleased to answer them

Contact