Aller au contenu principal

Ajuts predoctorals

Convocatòria d'ajuts predoctorals

S’obre la primera convocatòria d’ajuts predoctorals de la Fundació Universitària del Bages (FUB) - Campus Manresa de la UVic-UCC, per al curs 2022-23, l’objecte de la qual és concedir dos ajuts a personal investigador novell que s’ha d’incorporar a un programa de doctorat de la UVic-UCC per dur a terme la seva tesi doctoral.

Per poder desenvolupar la tesi doctoral, el personal investigador novell ha d’incorporar-se a un grup de recerca de la UVic-UCC que desenvolupi un projecte de recerca vigent i vinculat al programa de doctorat. El director o directora de tesi de la persona sol·licitant ha de tenir una relació laboral contractual amb la Fundació Universitària del Bages (FUB).

RESOLUCIÓ DE LA  CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

 

Les persones candidates han de formalitzar la sol·licitud d’acord complimentant el formulari d’imprès normalitzat i amb el vistiplau del/a director/a de tesi.

Cal adjuntar-hi la documentació següent:

  1. Currículum de la persona candidata.
  2. Certificat de l’expedient acadèmic en el qual s’indiqui la nota mitjana en una escala de 0-10 i també la nota dels títols dels estudis acreditats per accedir al programa de doctorat. En el cas d’estudis cursats a l’estranger caldrà adjuntar la declaració d’equivalència de nota mitjana de l’expedient acadèmic tal com s’estableix en el punt 3.c d’aquestes bases. En el cas que la nota mitjana de l’expedient acadèmic sigui en una escala de 0-4, caldrà sol·licitar el formulari de Declaració de nota mitjana a la Direcció de Recerca i Innovació (dri@umanresa.cat).
  3. Certificat de preinscripció o de matrícula del curs 2022-23. En cas que les persones candidates no estiguin matriculades, poden sol·licitar un certificat de preadmissió a la Direcció de Recerca i Innovació d'UManresa (dri@umanresa.cat) que tramitarà juntament amb l’Oficina de Doctorat un document de preadmissió conforme es compleixen els requisits d’accés als estudis de doctorat, d’acord amb la legislació i normatives vigents.
  4. Si escau, una còpia de la sol·licitud que s’hagi presentat aquest curs en alguna altra convocatòria competitiva d’ajuts predoctorals.
  5. Cada persona candidata sol·licitant només pot presentar una sol·licitud.
  6. Cada director/a de tesi només pot constar, com a tal, en una sol·licitud.

 

El període de presentació de sol·licituds és del 24 d‘octubre al 25 de novembre de 2022.

Contactez-nous

Si vous avez des questions, nous avons la réponse

Contact