organització acadèmica

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut
CARLOTA RIERA I CLARET
criera@umanresa.cat

 

Direcció de Logopèdia i coordinació de treball de fi de grau
MIREIA TORRALBA I ROSELLÓ
mtorralba@umanresa.cat

 

Coordinació de grau
MIGUEL PÉREZ I SILVA
mperez@umanresa.cat

 

Coordinació de Practicum
NÚRIA ORIOL I PEREGRINA
noriol@umanresa.cat

 

Secretaria dels Estudis de Logopèdia 
ESTHER FERNÁNDEZ CLARET
efernandez@umanresa.cat