pla d'estudis de podologia

titulació de graduat en Podologia per la UVic-UCC

Podologia - 3r curs

 

Pràcticum I 6 ECTS
Podologia pediàtrica 6 ECTS
Radiodiagnòstic 3 ECTS
Cirurgia podològica I 6 ECTS
Ortopodologia aplicada 6 ECTS
Patologia podològica II 3 ECTS
Podologia física 6 ECTS
Podologia esportiva 6 ECTS
Cirurgia podològica II 3 ECTS
Biomecànica aplicada 6 ECTS
Pràcticum II 6 ECTS
Dermatologia 3 ECTS

 

Podologia - 4t curs

 

Treball de final de grau 6 ECTS
Pràcticum III 12 ECTS
Gestió i qualitat assistencial 6 ECTS
Ortopodologia clínica 6 ECTS
El peu en l'activitat física (opt.) 6 ECTS
Pràcticum IV 6 ECTS
Cirurgia podològica MIS 6 ECTS
Emergències extrahospitalàries (opt.) 6 ECTS