Vés al contingut

7 motius per tenir logopedes a les escoles

Imagen

logopèdia a les escoles

7 motius per tenir logopedes a les escoles

20/10/2022

Cada inici de curs escolar es torna a fer evident que les logopedes som menys present del que hauríem de ser en alguns àmbits. L'escolar és un d'ells i és una reivindicació recurrent de la professió, defensada pels col·legis professionals i que podem justificar amb aquests 7 motius per tenir logopedes a les escoles.

 1. Les logopedes som professionals competents en prevenció, diagnòstic i tractament dels estudiants d’educació infantil, primària, secundària, Batxillerat i Formació Professional que pateixen disfuncions que afecten la comunicació i la deglució
 2. L’afectació en la competència comunicativa i lingüística dels infants pot comprometre l’accés al currículum escolar
 3. La detecció primerenca de les patologies del llenguatge, la parla, veu i trastorns de l’aprenentatge per part d’un professional de la logopèdia i la intervenció logopèdica precoç incideixen positivament en la millora de la qualitat de vida de l’estudiantat i en la millora del procés d’adquisició dels diferents aprenentatges instrumentals. 
 4. La presència d’aquests professionals al sistema educatiu contribueix a la detecció, diagnòstic i intervenció de  disfuncions del llenguatge i la comunicació que poden generar discapacitat
 5. La presència del logopeda en aquest context permet intervenir en l'entorn natural de l’infant, l’escola, facilitant un aprenentatge més significatiu.  
 6. La presència de logopedes als centres educatius públics evitaria que el cost econòmic de l’avaluació i intervenció recaigués en les famílies. 
 7. Per poder-se beneficiar de les beques i ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de recolzament educatiu derivat de trastorns de la comunicació, la parla i el llenguatge oral i escrit, es requereix una discapacitat del 33% com a mínim. Aquest requisit exclou gran part dels infants que requereixen atenció logopèdica. 

Podem concloure, doncs, que la presència dels logopedes als centres educatius contribuiria a garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats educatives dels infants que necessiten intervenció logopèdica per accedir al currículum.   

Ariadna Caberol Sallés, professora i coordinadora de pràctiques del Grau en Logopèdia de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de la UVic-UCC.

 

Bibliografia: 

 • Consejo General de Colegios de Logopedia (16 d’octubre del 2020). Comunicado del Consejo General de colegios de logopedas en relación con las becas y ayudas para los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2020-2021 y siguientes. http://www.consejologopedas.com
 • Consejo General de Colegios de Logopedia (10 de novembre del 2016). En el comienzo del curso escolar, el consejo general de colegios de logopedas recuerda a la ciudadanía y a la administración la necesidad de una inclusión efectiva de profesionales logopedas en el sistema educativo. http://www.consejologopedas.com
 • Consejo General de Colegios de Logopedia (13 de setembre del 2016). Los logopedas, al comienzo del curso escolar, vuelven a insistir en la necesidad de que la presencia de estos profesionales en la educación sea elemento clave de atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. http://www.consejologopedas.com
   

Afegeix un nou comentari

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte