Vés al contingut

Notícies

Imagen

Els centres de la UVic-UCC que imparteixen FP superior es coordinaran en el marc del Consell del Campus Professional

El nou Consell del Campus Professional UVic-UCC s’ha constituït amb l’objectiu de ser un espai per a la coordinació dels diferents centres que imparteixen Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) a la Universitat. El seu encàrrec principal serà promoure iniciatives alineades amb la voluntat de la Universitat de prestigiar la formació professional (FP) en col·laboració amb els centres especialitzats en aquests estudis i de facilitar itineraris de continuïtat formativa per als estudiants d’FP superior cap als graus universitaris i a la inversa. Formaran part d’aquest consell les responsables del Campus Professional UVic, Mireia Salgot; del Campus Professional UManresa, Sílvia Crespiera; i de Kreas, Mònica Furtet, a més del delegat del Rector per al desenvolupament del Campus Professional de la UVic-UCC, Antoni Llobet.

La creació d'aquest òrgan és un pas endavant en l’aposta decidida de la UVic-UCC per la formació professional superior, pionera i destacada dins del sistema universitari català. És una aposta que la posiciona com una institució d’educació superior integral semblant a la que ja fa temps han fet les universitats d’altres països europeus. Actualment, la UVic-UCC compta amb tres centres d’FP superior que imparteixen un total de set CFGS, distribuïts entre Granollers, Manresa, Olot i Vic.

Creació de la figura del centre vinculat a la Universitat

Una de les funcions del Consell del Campus Professional de la UVic-UCC serà la definició d’una estratègia conjunta dels diferents centres de la Universitat a l’hora d’establir relacions amb els centres d’educació secundària postobligatòria. En aquest sentit, la previsió és crear la figura del centre vinculat, un marc de relació per facilitar passarel·les entre els estudis d’FP i els graus universitaris. Així, per exemple, els estudiants d’aquests centres podran accedir a convalidacions de crèdits de graus universitaris, a descomptes sobre la matrícula a la Universitat o a l’ús de les instal·lacions universitàries per a la seva capacitació professional, entre altres iniciatives.

El desplegament de l’FP superior a la UVic-UCC s’ha fet de manera progressiva, meditada i sostenible. Els CFGS que s’imparteixen a la Universitat estan estretament vinculats a les seves àrees d’expertesa i, a l’hora de posar-los en marxa, se n’ha valorat el seu valor estratègic per a l’entorn territorial. Sempre que ha estat possible, s’ha fet amb la complicitat dels sectors de referència amb l’objectiu de donar respostes més ajustades a les seves necessitats i desafiaments de futur.
 

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte