Vés al contingut

Notícies

Imagen

UManresa

La FUB creix amb un nou edifici

La Fundació Universitària del Bages (FUB) té previst incrementar el volum d’alumnes i d’activitat durant els propers anys i, per això, posa en marxa la construcció d’un nou edifici, que se sumarà als altres quatre que ja té en funcionament. La nova construcció s’ubicarà entre els edificis de la Clínica Universitària i la residència d’estudiants, en l’emplaçament on en aquests moments hi ha un pàrquing de superfície.

 

El nou edifici serà la FUB4-Educació i serà dedicat en exclusiva a l’àmbit educatiu. Així, l’edifici acollirà tant usos estrictament vinculats a la docència universitària (titulacions de grau i de tècnic/a superior en Educació Infantil, màsters i recerca i innovació en l’àmbit pedagògic) com serveis educatius obert als centres i professionals docents i al conjunt de la ciutadania (Lab0_6: laboratoris per a l’experimentació científica destinats als infants; CIFE: centre destinat a la formació permanent de docents de totes les etapes educatives; i escola bressol: centre educatiu obert a la ciutat per a infants de fins a 3 anys).

 

Cinc anys de creixement sostingut

 

En els darrers cinc anys, la FUB, com a campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ha experimentat un creixement sostingut tant d’alumnat com d’activitat, ja sigui docent, de recerca i innovació o de prestació de serveis assistencials i educatius. Així, el nombre d’estudiants de grau s’ha incrementat en un 24% i els de postgrau, màster i formació contínua, un 180%. A més, en aquest mateix període, s’han posat en marxa nous programes com ara el Campus Professional UManresa, amb tres cicles formatius de grau superior (CFGS) que actualment formen més d’un centenar d’estudiants; els programes d’extensió universitària FUB+GRAN per a majors de 55 anys i UniversiMés per a persones amb discapacitat intel·lectual, que compten cada any amb més de 200 i 40 estudiants respectivament.

 

En els darrers anys, també ha crescut substancialment l’activitat de recerca. Actualment, el campus Manresa de la UVic-UCC compta amb quatre grups d’investigació emergents reconeguts per la Generalitat de Catalunya: en Biomecànica, Podologia, Fisioteràpia i Exercici Terapèutic, en Epidemiologia i Salut Pública, en Innovació Docent, Simulació i Seguretat del Pacient i en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge.

 

D’altra banda, altres activitats i serveis han acompanyat aquest creixement de la docència i la recerca. La Clínica Universitària ha posat en marxa unitats especialitzades interdisciplinàries com la de la Veu, la de Cirurgia Podològica, la de Salut i Esport o la de Salut Integral del Professional. El Lab 0-6 ha consolidat la seva vinculació amb les escoles de tot el país, amb més de 10.000 visites anuals d’infants i la posada en marxa de diferents espais dins del recinte universitari i la creació de recursos mòbils (Caixes de Ciència, Lab sobre rodes o Lab itinerant). També en l’àmbit educatiu s’ha posat en marxa el Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) al campus Manresa, el qual, el primer curs de funcionament, va oferir més de 25 activitats formatives on van participar més de 500 docents de les etapes d’educació infantil, primària i secundària. Finalment, el CISARC, Centre d’Innovació en Simulació, ha ampliat les seves instal·lacions fins a ocupar totalment una planta de 1.000 m2, on amb 8 unitats de simulació pot simular més de 50 escenaris professionals, tant de tipus sanitari com empresarial o educatiu i encabir més de 120 persones en formació alhora.

 

Tanmateix, aquest creixement s’ha concentrat, sobretot, en l’àmbit de les Ciències de la Salut. Així, la majoria dels estudiants, tant de grau com de postgrau, màster i formació contínua, es formen en especialitats sanitàries. També té un  pes important en la recerca, amb 3 dels 4 grups treballant-hi. A més, equipaments com la Clínica Universitària i el CISARC el reforcen i li donen  visibilitat. Aquesta preponderància ha eclipsat, en part, altres iniciatives impulsades des del terreny de l’Educació o de l’Empresa.

 

Pensar el futur en temps d’incertesa

 

La trajectòria dels darrers cinc anys situa la FUB en un moment que requereix la presa de decisions que condicionaran el seu futur a curt i mig termini. Es tracta d’optar entre consolidar la tendència al creixement i afrontar les necessitats que se’n derivin en termes organitzatius, d’espais i econòmics o bé aturar-la en una actitud conservadora que no modifiqui substancialment la situació actual.

 

Els òrgans de govern (Patronat i Comitè Executiu) i de gestió (Comitè de Direcció) de la Fundació Universitària del Bages han optat per aprofitar la solvència econòmica de la institució per posar les bases de nous creixements de cara al curs 2022-2023. Per tal de fer-ho possible, cal iniciar de manera immediata accions per adaptar-se als nous canvis. Els més notables tenen a veure amb l’ampliació de l’activitat acadèmica i assistencial i, com a conseqüència, el reforç de la direcció i la construcció d’un nou edifici. És en aquest context que cal situar la creació de la nova direcció de Desenvolupament Corporatiu que ha assumit Carlota Riera Claret. També és l’origen de la decisió de construir un nou edifici per fer viable l’ampliació de les activitats.

 

Els objectius de creixement per als propers anys se centren en fer créixer el nombre d’alumnes incrementant, d’una banda, la matrícula als estudis existents i, de l’altra, posant en marxa oferta formativa nova; crear nous serveis vinculats als tres àmbits d’expertesa del campus Manresa de la UVic-UCC (Ciències de la Salut, Educació i Empresa) que permetin fer més permeable el coneixement de la universitat a la ciutat i al conjunt de la societat; i visibilitzar i dotar de personalitat diferenciada l’activitat acadèmica i de serveis dels àmbits d’Educació i Empresa.

 

Específicament, es vol promoure la internacionalització de les activitats vinculades a les Ciències de la Salut, captant alumnat de fora del país, aprofundint en activitats de consultoria i posant en valor l’expertesa reconeguda del CISARC en l’àmbit de la simulació clínica. Pel que fa a l’Educació, es vol posar en marxa una escola bressol estretament vinculada als estudis de grau de Mestre en Educació Infantil i de CFGS d’Educació Infantil, per tal d’aprofitar les sinèrgies que un servei d’aquest tipus pot oferir en termes de millora de la qualitat de formació dels futurs mestres i educadors i de connexió entre la universitat i la ciutat. Aquesta mateixa voluntat de connexió entre la universitat i els diversos agents educatius del territori es posarà de manifest amb la creació del Centre de Documentació i Recursos en el marc del CIFE. En el cas d’Empresa, es crearà un pol de serveis a empreses i de suport a l’emprenedoria i s’aprofundirà en la connexió entre l’activitat de la universitat i el teixit empresarial.

 

Un espai singular

 

El creixement de l’activitat al campus fa necessària l’ampliació de les instal·lacions actuals. A més, l’especificitat d’algunes activitats (com ara l’escola bressol o l’activitat de simulació per a Ciències Socials) demana infraestructures específicament pensades per a aquests usos. La nova construcció, a més, ofereix la possibilitat d’especialitzar espais i edificis per a determinades activitats i contribuir a donar visibilitat a àmbits d’expertesa que, en aquests moments, es veuen diluïts per la preponderància de l’activitat de Ciències de la Salut al campus.

 

El nou edifici, FUB4, estarà íntegrament dedicat a usos vinculats a l’educació. Així, acollirà la docència dels estudis oficials (CFGS i grau), la formació contínua de mestres i professorat de totes les etapes educatives, la recerca i innovació docent, la prestació de serveis educatius (l’escola bressol i el Lab 0-6) i serveis pedagògics per a la comunitat educativa del territori. S’ha concebut com un equipament singular, especialitzat pel que fa a la seva temàtica però plural pel que fa a la tipologia d’usos i d’usuaris.

 

Serà un edifici de planta baixa més dos pisos, elaborat amb el sistema constructiu modular i s’integrarà de manera harmònica dins dels volums preexistents de l’avinguda Universitaria, en l’espai que actualment acull el pàrquing de la Clínica Universitària, entre aquest edifici i la residència d’estudiants. Tindrà un superfície total construïda d’entre 2.000 i 2.300 metres quadrats.

 

La nova construcció té un cost previst de 3,95M€, IVA inclòs, que es cobrirà amb un préstec bancari i una aportació de fons propis de la FUB. Així  doncs, com en les inversions fetes en el passat, el nou edifici es finançarà exclusivament amb recursos privats sense cap tipus d’aportació pública. Les obres s’iniciaran durant el mes de maig de 2021 i tindran una durada de 14 mesos. El nou equipament entrarà en funcionament amb el curs 2022-2023.

 

Disposar d’un nou edifici permetrà fer una reorganització d’activitats dins de la resta d’equipaments del campus Manresa de la UVic-UCC. La més significativa serà l’especialització de l’edifici FUB2, que actualment acull els estudis de CFGS, que passarà a tenir un ús exclusiu per a les activitats d’Empresa, tant de docència dels estudis oficials, com de formació contínua o de serveis al teixit empresarial.

 

Fidels a l’aposta per un campus universitari compacte

 

Amb la construcció d’aquest nou equipament, el campus Manresa de la UVic-UCC comptarà amb 5 edificis distribuïts en una superfície de 25.552 metres quadrats de campus. Al mateix temps, referma l’aposta de la FUB per créixer de manera compacta i integrada, concentrant en un mateix espai les seves diferents seus. Aquesta ha demostrat ser una estratègia d’èxit ja que li ha permès, en els darrers 20 anys, fer una gestió molt eficient dels recursos i aprofitar les sinèrgies entre els diferents serveis i equips per créixer de manera sostinguda i sostenible.

 

La configuració de la zona universitària, al llarg de l’avinguda amb  el mateix nom, es va iniciar amb la concentració de tots les estudis a l’edifici principal, la FUB1. Aquella primera construcció es va inaugurar l’any 2002. Deu anys després, la universitat creixia en espais amb la inauguració de la Clínica Universitària, un edifici amb doble funció acadèmica (acull l’activitat teoricopràctica dels estudis de Ciències de la Salut) i assistencial (presta serveis de salut a la població, tant de caire públic, com privat o concertat amb mútues).

 

L’any 2015, la universitat posava en marxa el Campus Professional, amb un primer CFGS de Pròtesis Dentals que requeria de laboratoris específics. En aquella ocasió es va aprofitar l’edificació del que havia estat l’antic Centre Tecnològic de Manresa, que es va convertir en la FUB2.

 

El 2019, s’inaugurava la rehabilitació de cinc mòduls del recinte de l’Escorxador per ubicar-hi la FUB3. S’hi van ubicar les aules teoricopràctiques per als estudis de Fisioteràpia, sales de reunions, un gimnàs amb capacitat per a un centenar de persones i un espai destinat a despatxos i zones de treball del professorat i els professionals.

 

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte