Vés al contingut

Notícies

Imagen

UManresa

UManresa concreta en un pla de mesures com serà el curs acadèmic 2020-2021

Les Facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC han aprovat el pla de mesures acadèmiques que determina com serà el funcionament del curs acadèmic 2020-2021. El pla suposa avançar en un nou enfocament de la docència presencial amb l’objectiu de dotar-la de més valor i incorporar els avantatges de la formació no presencial, en línia amb el que ja preveia el model pedagògic de la institució, aprovat l’any 2019. La pandèmia de la CoViD-19 n’ha accelerat la implantació.  En tots els casos, la planificació ha tingut en compte les directrius de la Direcció General d’Universitats que estableixen que es mantinguin tant les competències, com els continguts i la qualitat de la docència; que es virtualitzin assignatures o parts d’assignatures de component teòric i que es puguin cursar telemàticament; que la presencialitat sigui en grups reduïts; que s’evitin els desplaçaments dels estudiants; i que les sessions presencials tinguin un component aplicat i pràctic, que comportin un aprenentatge actiu per part de l’estudiant.  

 

Per a l’elaboració del pla s’ha tingut en compte la tipologia de les assignatures i s’ha establert un model híbrid adaptat a les especificitats de cadascuna de les titulacions. Malgrat que la planificació està pensada per al proper curs, s’ha elaborat tenint en compte que aquesta situació pot ser una oportunitat per reflexionar sobre el model pedagògic i accelerar la seva implantació. En aquest sentit, a final de curs, s’analitzarà i s’avaluarà com han funcionat per incorporar les bones pràctiques i avançar en la semipresencialitat dels estudis, un dels objectius que ja marcava el model pedagògic de la institució, que ja és una realitat en el grau interuniversitari de Logopèdia (UOC – UManresa) i que es troba en una fase molt avançada de disseny en els casos dels graus en Podologia i Mestre d’Educació Infantil, que ja fa uns mesos que van iniciar el procés per esdevenir semipresencials, a partir del curs 2021-2022. 

 

Les activitats que es duran a terme presencialment als recintes universitaris seran els tallers teoricopràctics, les tasques avaluables breus, els exercicis pràctics, les activitats de simulació, els debats i l’anàlisi de casos. També seran presencials les activitats que requereixin de la utilització de software específic, classes magistrals puntuals, propostes didàctiques que calgui vivenciar, les activitats de reflexió crítica i el seguiment de treballs en grup. També seran presencials, però en aquest cas, als centres de treball (escoles, empreses, centres sanitaris), les pràctiques professionals. 

 

La no presencialitat inclou tot d’activitats que no es faran a les instal·lacions universitàries, com per exemple lectures, explicacions magistrals, visionat de vídeos, treballs individuals o en grup, portafolis i dossiers, les tutories de grup, seminaris participatius online, fòrums, algunes classes magistrals, visites a escoles, museus i xerrades.  

 

El pla també preveu que les tutories dels TFG, de seguiment de pràctiques externes, tutories individuals i de grup classe es facin online i de manera síncrona. 

  

Una planificació adaptada als estudis i assignatures 

 

En el cas del Grau en Administració i Direcció d’Empreses, ADE, la presencialitat variarà en funció de les assignatures i anirà del 75% fins al 25% del total d’hores. Està previst que els estudiants tinguin tres dies de classe presencial cada setmana i en horari de tarda i que les estades de pràctiques en empreses es desenvolupin amb normalitat. 

 

Les persones que estudiïn el grau en Mestre d’Educació Infantil tindran dos o tres dies de classe presencial a la setmana, en funció del curs que facin, i en horari de tarda. La majoria d’assignatures tindran un 50% de presencialitat i un 50% de treball telemàtic, i només 3 tindran una virtualitat més alta. Com en el cas d’ADE, les pràctiques seran presencials. 

 

Els estudiants de fisioteràpia seran els que tindran més dies de classe presencial, ja que hauran de ser a la universitat cinc dies a la setmana, tot i que durant menys hores del que era habitual fins ara, en horari de matí o de tarda, en funció del grup del qual formin part. En aquest cas, tant assignatures teòriques com teoricopràctiques es desenvoluparan amb un 50% de presencialitat. Les pràctiques, es desenvoluparan amb normalitat i  seran 100% presencials. Està previst que els grups es desdoblin per treballar amb la meitat d’alumnes del que és habitual. 

 

Pel que fa a Infermeria, l’assistència a classe serà de dos o tres dies per setmana, en funció del curs i en horari de mati. Com en el cas de fisioteràpia, es desdoblaran els grups per treballar amb menys alumnes alhora. Les assignatures teoricopràctiques i pràctiques seran totalment presencials i les teòriques tindran un 50% de presencialitat. 

 

Finalment, els estudiants de podologia tindran classes presencials entre dos i quatre dies per setmana, en funció del curs i en horari de matí. Les assignatures tindran contingut online i presencial, que oscil·larà entre el 50 i el 75% de les hores. Les pràctiques també seran presencials. 

 

Altres accions previstes 

 

El pla elaborat per les Facultats també contempla la formació i acompanyament del professorat que ha d’avançar cap a la docència semipresencial, dotar la institució dels recursos informàtics i tecnològics necessaris per fer-ho possible i replantejar els canvis que es derivin de la nova situació pel que fa a l’ús dels espais del campus.   

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte