Vés al contingut

Els valors ens donen valor

Imagen

L'art de viure

Els valors ens donen valor

La Fundació Universitària del Bages ha dut a terme un procés intern que ha implicat tant el personal docent i investigador com el personal assistencial i de serveis en la definició dels seus valors, ja sigui del seu model pedagògic com de la institució.

Els artistes del taller ocupacional "L'art de viure" d'Ampans han interpretat els valors corporatius de la Fundació Universitària del Bages i del model pedagògic d'UManresa amb aquesta obra gràfica. Aquest treball col·lectiu s'ha traduït en una exposició i s'ha documentat en aquest vídeo.

Imatges de l'exposició

Exposició "Els valors ens donen valor"

Vídeo del procés creatiu

Valors del model pedagògic d'UManresa

Humanisme

HUMANISME

UManresa forma professionals íntegres, preocupats pel benestar dels altres, amb capacitat per reconèixer i valorar la singularitat de cada persona. Fa un èmfasi especial a desvetllar-los el sentit de la justícia i l’equitat.

Autora de l'obra plàstica: Rosa Pardo

RIGOR ACADÈMIC

La Universitat és una institució que estima i respecta el coneixement. Per això, en la seva adquisició, difusió i creació, alumnat i professorat aplica el mètode científic de manera rigorosa i sistemàtica.

La comunitat universitària adopta una mirada curiosa, crítica i reflexiva cap a l’entorn; contrasta i comparteix el saber amb la comunitat científica mundial.

Autor de l'obra plàstica: Rubèn Romero

Rigor acadèmic

Professionalisme

PROFESSIONALISME

UManresa forma persones competents professionalment, honestes, íntegres i responsables. Promou entre l’alumnat l’enfocament a l’excel·lència i l’aplicació dels criteris professionals en el lloc de treball.

Autor de l'obra plàstica: Lucas Jiménez

COMPROMÍS

La proposta pedagògica d’UManresa es desplega de manera que l’alumnat sigui conscient de la necessitat de posar en joc el màxim de les pròpies capacitats en el procés d’adquisició dels coneixements, competències i habilitats de la professió escollida.

El desenvolupament del compromís inclou, també, l’adopció de la responsabilitat de la pròpia actuació en relació als altres, sigui des del punt de vista professional o personal.

Autora de l'obra plàstica: Montse Sánchez

Compromís

Valors de la cultura corporativa

Treball en equip

TREBALL EN EQUIP I COL-LABORACIÓ

Diàleg, corresponsabilitat i lideratge formen part de la cultura organitzativa de la Fundació Universitària del Bages – UManresa. Són elements estretament vinculats a un estil de treball basat en la cooperació, en què les persones posen en joc els seus coneixements, capacitats i energies per aconseguir objectius compartits, sigui internament, dins de la institució, com externament, amb tercers.

Autor de l'obra plàstica: Roger Concustell

CONFIANÇA

La confiança és la base de la relació entre les persones, tant dins de la comunitat universitària com en el tracte amb altra gent. Implica una cultura d’escolta activa, de predisposició al diàleg constructiu i de delegació de responsabilitats, amb itineraris per al desenvolupament de les persones i espais i moments per al reconeixement de l’esforç i els èxits

Autora de l'obra plàstica: Marta Pérez

Confiança

Compromís

COMPROMÍS

La Fundació Universitària del Bages se sent estretament lligada a Manresa i el Bages i, en general, a la Catalunya Central. Tota la seva activitat està amarada de compromís cap al territori amb voluntat que tingui un impacte positiu en el seu desenvolupament social, econòmic i humà.

Les persones que treballen a la Fundació Universitària del Bages – UManresa són conscients de la importància del seu treball per contribuir als objectius de la institució. Per això s’esforcen per donar el millor d'elles mateixes en el seu dia a dia a la feina.

Autor de l'obra plàstica: Xavier Pons

ESPERIT EMPRENEDOR

La Fundació Universitària del Bages – UManresa té una actitud atenta a les necessitats i oportunitats de l’entorn. Amb vocació de ser un agent de canvi positiu, impulsa iniciatives per donar-hi resposta, ja sigui directament o en col·laboració amb altres organitzacions.

Sortir de la zona de confort i arriscar-se a pensar coses noves, a fer coses noves, permet créixer tant a la institució com a les persones que en formen part.

Autora de l'obra plàstica: Dolores Campos

Esperit emprenedor

Innovació

INNOVACIÓ

La Fundació Universitària del Bages – UManresa utilitza el seu coneixement i capacitats per donar respostes als reptes que li planteja un entorn canviant i incert.

Una actitud oberta a la millora constant la predisposa a incorporar noves eines i metodologies per ser més eficient i aconseguir millors resultats en tots els àmbits, a impulsar nous projectes per arribar a nous públics i atendre noves necessitats.

Autora de l'obra plàstica: Gemma Bueno

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte