Marina
Bosque
Prous

Doctora en Biomedicina
Màster oficial en Salut Pública
Llicenciada en Biologia
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica