Vés al contingut

Professorat

Carles Escalona Marfil

Imagen

Carles Escalona

Categoria professorat

Titular universitari

Xarxes socials

Titulacions acadèmiques

  • Doctorat en Atenció Primària (UIC, 2008)
  • Llicenciatura en Educació Física (UB, 2000)
  • Diplomatura en Podologia (UAB, 2011)
  • Diplomatura en Fisioteràpia (UIC, 2003)

Docència

  • Grau en Podologia
    • Anatomia de les Extremitats Inferiors
    • Podologia física
    • Biomecànica
    • Pràcticum 
    • Treball de Fi de Grau

Recerca

  • Grup de Recerca Sport, Exercise, and Human Movement (SEaHM)
  • Publicacions científiques (ORCID)
  • 1 Projecte Competitiu I+D
  • 13 Treballs presentats a congressos nacionals
  • 1 Treball presentat a congrés internacional
  • 1 Tesis doctoral dirigida

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte