Vés al contingut

Professorat

Joan Mateu Lorenzo

Xarxes socials

Titulacions acadèmiques

  • Diplomat en Infermeria (UAB. Escola Universitària d'Infermeria de Manresa, 1994)
  • Diploma de Màster en Qualitat i Gestió d'Infermeria (UB, 2008)
  • Diploma de Postgrau en Emergències i Cures Intensives (UAB. Escola Universitària d'Infermeria Creu Roja, 2003)

Docència

  • Grau en Infermeria
    • Pràcticum

Experiència professional

  • Supervisor d'infermeria dels serveis d'urgència, consulta externa i radiodiagnòstic hospital CEPRA (Asepeyo, Sant Cugat)

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte