Programa de formació i orientació universitària per als alumnes de Batxillerat i CFGS

Donem a conèixer, d’una forma pràctica, formativa i vivencial, les possibilitats que tenen els estudiants de seguir la seva carrera formativa. El nostre objectiu és transmetre coneixement, experiències i realitats, amb la voluntat d’ajudar en el procés d’orientació.