Sessep

Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials

El Màster Universitari en Metodologia de la Simulació està destinat a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials (formació per a formadors). Pretén que els docents i professionals incorporin, desenvolupin i potenciïn una gran varietat d'estratègies i habilitats didàctiques, pedagògiques i professionals, amb l'objectiu que puguin treure el màxim rendiment d'aquesta metodologia en termes d'aprenentatge.

 

La simulació, com a metodologia docent, es fonamenta en diferents punts de vista sobre l'aprenentatge: experiencial, constructivista i col·laboratiu. Resulta bàsic conèixer-los per entendre i assolir aquesta nova mirada. Només així podrem aprofundir en l'optimització del cicle d'aprenentatge que es viu amb la simulació.

 

Model simulació

Simulació clínica

 

Cal destacar que la universitat està dotada d'unes instal·lacions que fan possible aquests requisits, i alhora estan adaptades totalment a les necessitats de l'aprenentatge i equipades amb l'última tecnologia.

 

El Màster és totalment experiencial i interactiu, i combina la creació de grups de discussió i anàlisi, també consta d´una part no presencial on s'utilitzaran diferents metodologies, estratègies i eines innovadores per donar riquesa a l'aprenentatge no presencial.

 

Activitat formativa de Simulació acreditada per la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. (SESSEP) núm. de registre: 0417. El Màster en Metodologia de la Simulació correspon a una titulació oficial única en tot l´estat Espanyol; el qual té accés a diferents Doctorats.

 

Demana una vista a les nostres instal·lacions per veure un dels quiròfans més preparats per a la simulació de tot Europa. Per demanar una visita envia un e-mail deixant el teu nom i el telèfon a: mastersimulacio@manresa.cat

Informació general

ADREÇAT A

- Docents i investigadors universitaris (de l’àmbit de les Ciències de la Salut i les Ciències Socials) que desitgin conèixer en profunditat i dominar les metodologies de simulació per poder aplicar-les en les seves estratègies docents i en els seus projectes de recerca o als seus centres de simulació.

- Responsables de formació, de desenvolupament del talent i de recursos humans d’institucions diverses.

- Professionals assistencials i responsables de la millora dels equips de treball.

- Professors de pregrau amb especial interès a introduir metodologies innovadores en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

- Altres persones interessades en la metodologia de la simulació.
___
MODALITAT
Semipresencial
___
DURADA
60 ECTS
___
HORARIS
El 3r cap de setmana de cada mes:
Dijous i divendres de 9 a 20 h i dissabte de 9 a 14 h.
___
LLOC
Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic
Campus UManresa - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6, 08242 Manresa (Barcelona)
___
ACREDITACIÓ
Màster Universitari en Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials, expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
Aquest Màster Universitari facilita l’accés a diferents programes de Doctorat.
___
CURS BONIFICABLE
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En el cas de que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a PIF - Permís Individual de Formació.

Accés, preinscripció i matrícula
Màster simulació
Master simulació
Màster Simulació
contacta ara
Sessió Briefing Simulació
Sessió simulació clínica
Sessió simulació empresa
Sessió simulació clínica

més informació i contacte

 

Facultat de Ciències de la Salut d'UManresa
(Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)
Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
mastersimulacio@umanresa.cat

 

Subscriu-te a la newsletter de Simulació

* camps obligatoris