Sessep

Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials

El Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials pretén que els docents i professionals incorporin, desenvolupin i potenciïn una gran varietat d’estratègies i habilitats didàctiques, pedagògiques i professionals, amb l’objectiu que puguin treure el màxim rendiment d’aquesta metodologia en termes d’aprenentatge.

 

Model simulació

Simulació clínica

 

La simulació, com a metodologia docent, es fonamenta en diferents punts de vista sobre l’aprenentatge: experiencial, constructivista i col·laboratiu. Resulta bàsic conèixer-los per entendre i assolir aquesta nova mirada. Només així podrem aprofundir en l’optimització del cicle d’aprenentatge que es viu amb la simulació.

 

El Màster és totalment experiencial i interactiu i combina la creació de grups de discussió i anàlisi i una part no presencial on s’utilitzaran diferents estratègies i eines innovadores per donar riquesa a l’aprenentatge no presencial.

 

Activitat formativa de Simulació acreditada per la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente.(SESSEP) núm. de registre: 0417

Informació general

ADREÇAT A

- Docents i investigadors universitaris (de l’àmbit de les Ciències de la Salut i les Ciències Socials) que desitgin conèixer en profunditat i dominar les metodologies de simulació per poder aplicar-les en les seves estratègies docents i en els seus projectes de recerca o als seus centres de simulació.

- Responsables de formació, de desenvolupament del talent i de recursos humans d’institucions diverses.

- Professionals assistencials i responsables de la millora dels equips de treball.

- Professors de pregrau amb especial interès a introduir metodologies innovadores en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

- Altres persones interessades en la metodologia de la simulació.
___
MODALITAT
Semipresencial
___
DURADA
60 ECTS
___
HORARIS
El 3r cap de setmana de cada mes:
Dijous i divendres de 9 a 20 h i dissabte de 9 a 14 h.
___
LLOC
Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic
Campus UManresa - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6, 08242 Manresa (Barcelona)
___
ACREDITACIÓ
Màster Universitari en Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials, expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
Aquest Màster Universitari facilita l’accés a diferents programes de Doctorat.
___
CURS BONIFICABLE
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En el cas de que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a PIF - Permís Individual de Formació.

Accés, preinscripció i matrícula
Màster simulació
Master simulació
Màster Simulació
contacta ara
Sessió Briefing Simulació
Sessió simulació clínica
Sessió simulació empresa
Sessió simulació clínica

més informació i contacte

 

Facultat de Ciències de la Salut d'UManresa
(Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)
Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
mastersimulacio@umanresa.cat