Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada als professionals de Ciències de la Salut i Socials

El Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada als professionals de Ciències de la Salut i Socials pretén que els docents i professionals incorporin, desenvolupin i potenciïn una gran varietat d’estratègies i habilitats didàctiques, pedagògiques i professionals, amb l’objectiu que puguin treure el màxim rendiment d’aquesta metodologia en termes d’aprenentatge.

Model simulació

Simulació clínica

 

La simulació, com a metodologia docent, es fonamenta en diferents punts de vista sobre l’aprenentatge: experiencial, constructivista i col·laboratiu. Resulta bàsic conèixer-los per entendre i assolir aquesta nova mirada. Només així podrem aprofundir en l’optimització del cicle d’aprenentatge que es viu amb la simulació.

 

El Màster és totalment experiencial i interactiu i combina la creació de grups de discussió i anàlisi i una part no presencial on s’utilitzaran diferents estratègies i eines innovadores per donar riquesa a l’aprenentatge no presencial.

Si ens deixes les teves dades, et farem arribar el catàleg complet amb informació del màster:

contacta ara
Màster simulació
Master simulació
Màster Simulació

ADREÇAT A

- Docents i investigadors universitaris (de l’àmbit de les Ciències de la Salut i les Ciències Socials) que desitgin conèixer en profunditat i dominar les metodologies de simulació per poder aplicar-les en les seves estratègies docents i en els seus projectes de recerca o als seus centres de simulació.

- Responsables de formació, de desenvolupament del talent i de recursos humans d’institucions diverses.

- Professionals assistencials i responsables de la millora dels equips de treball.

- Professors de pregrau amb especial interès a introduir metodologies innovadores en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

- Altres persones interessades en la metodologia de la simulació.

 

MODALITAT
Semipresencial

 

DURADA
60 ECTS

 

HORARIS
El 3r cap de setmana de cada mes:
Dijous i divendres de 9 a 20 h i dissabte de 9 a 14 h.

 

LLOC
Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic
Campus UManresa - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6, 08242 Manresa (Barcelona)

 

ACREDITACIÓ
Màster universitari en metodologia de la simulació, expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
Aquest Màster Universitari facilita l’accés a diferents programes de Doctorat.

 

Sessió Briefing Simulació
Sessió simulació clínica
Sessió simulació empresa
Sessió simulació clínica
Matricula't al Màster en Metodologia de la Simulació