Núria
Berlanga
Martín

Tècnica Superior en Pròtesis Dentals.
Tècnica en pròtesis dental en diferents laboratoris des del 2000.

Núria Berlanga Martín