Recerca i innovació

La unitat de Recerca i Innovació fa suport de manera transversal a persones i equips del campus Manresa de la UVic-UCC en la seva activitat d'investigació i/o de generació de noves idees. Les principals línies d'actuació són:

>> La gestió de projectes de recerca, ja siguin propis, integrals o competitius.

>> El suport als grups de recerca propis

>> El disseny i coordinació d'accions integrals de recerca i/o innovació

PROJECTES DE RECERCA

Els projectes de recerca poden ser PROPIS, INTEGRALS o COMPETITIUS.

 

>> DIALCAT. La diabetis com a accelerador del deteriorament cognitiu i de la malatia d'Alzheimer: abordatge integral i adherència al tractament. Projecte cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

>> CAREGIVERS-PRO. Projecte finançat pel programa de la Unió Europea Horitzó 2020.

ACCIONS INTEGRALS

Les accions integrals incorporen diferents línies d'investigació sota un objectiu comú. Actualment, UManresa impulsa les següents accions integrals:

 

>> EHEALTHTHINKING 

 


GRUPS DE RECERCA

 

Actualment, el campus Manresa de la UVic-UCC compta amb tres grups de recerca emergents:

 

>> GRIBIPOFET. GRUP DE RECERCA I INNOVACIÓ EN PODOLOGIA, BIOMECÀNICA, FISIOTERÀPIA I EXERCICI TERAPÈUTIC

L’activitat científica del grup gira al voltant de l’estudi del diagnòstic i el tractament de les afeccions neuromusculoesquelètiques prevalents de l’aparell locomotor dins la Podologia i la Fisioteràpia. De manera específica, el grup participa en la validació i homologació d’eines.

 

>> GRINDOSSEP. GRUP DE RECERCA EN INNOVACIÓ DOCENT, SIMULACIÓ I SEGURETAT DEL PACIENT

El grup s’articula en tres grans eixos: l’estudi del procés metodològic de la simulació i altres estratègies d’aprenentatge experiencial innovadores,
l’anàlisi de la transferència dels coneixements assolits a través de l’ús d’aquestes metodologies​
tant en l’àmbit educatiu com en la pràctica professional i l'avaluació
de la transferència en termes de qualitat assistencial,
seguretat del pacient i innovació.

 

>> GRENEA. GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ, NEUROCIÈNCIA, EXPERIMENTACIÓ I APRENENTATGE

Indaga sobre els processos d’aprenentatge vinculats a l’experimentació dels infants i la recerca a través de l’acció interactiva amb l’entorn, els materials, els seus iguals i els adults referents.
També té en compte aspectes vinculats al desenvolupament cognitiu de l'infant
a través de les teories neurocientífiques
així com altres factors endògens i exògens
que poden afectar els processos d’aprenentatge.