Vés al contingut

Grups de recerca

Grup de Recerca en Innovació Transformativa i Simulació

El grup s’articula al voltant de dos grans eixos:

 1. L'aplicació de la innovació transformativa com alternativa d'actuació per a respondre als reptes d'impacte global, promovent la Recerca i Innovació Responsable (RRI), garantint una ciència més oberta, inclusiva, transparent i col·laborativa, reduint la bretxa entre l'àmbit científic i la societat, en base a sis principis (l'educació científica, la igualtat de gènere, l'accés obert, la governança, l'ètica i la participació ciutadana), alineant-la amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU.
 2. La implementació de la metodologia de la simulació com eina d'aprenentatge controlat i avaluació de processos d'alt impacte, establint pautes de disseny, implementació i avaluació d'activitats i projectes fonamentats en aquesta metodologia o altres estratègies innovadores d'aprenentatge experiencial, amb l'objectiu de garantir el millor aprenentatge possible i la millor transferència de coneixement.

Grup de Recerca Consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2021 SGR 01593).

 

Epi4Health (Research Group in Epidemiology and Public Health in the Digital Health context)

Les principals línies de recerca del Epi4Health són:

 • Les desigualtats en salut: Determinants socials individuals i contextuals de la salut
 • Avaluació d’intervencions en salut comunitària
 • Salut mental, addiccions comportamentals i consum de drogues legals i il·legals
 • Comportaments de salut en adolescents
 • Alimentació

Epi4Health és un grup coliderat per dues institucions: UManresa (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

 

Grup de recerca en construcció del coneixement

El Grup de Recerca en Construcció del Coneixement (GRECC), coordinat pel Campus Vic, té l'objectiu d'aprofundir en la comprensió de com es construeix coneixement en diferents contextos d'aprenentatge, amb la finalitat d'identificar aspectes clau relacionats amb la el disseny de les pràctiques educatives i com aquests dissenys configuren models de producció de coneixement que garanteixin la democratització de l'educació i la diversitat en sentit ampli. Per tant, el grup parteix d'un clar posicionament teòric socioconstructivista i s'alinea amb els paradigmes de recerca interpretatiu i sociocrític, com els propis per afrontar les qüestions de recerca relacionades amb la construcció de coneixement.

El GRECC centra la seva recerca en la construcció de coneixement tant en àrees de coneixement específic, com les ciències, les matemàtiques, les expressions artístiques, la història o la geografia, però també en àrees de coneixement més transversals com la tecnologia educativa o la sostenibilitat entre d'altres.

Línies de recerca:

 • Art i accessibilitat en la construcció de coneixement (Lluís Solé Salas)
 • Enfocaments CTS en la construcció de coneixement (Marta Marimon Martí)
 • Espais de ciències i inclusivitat en la construcció de coneixement (Gabriel Lemkow)
 • Interactivitat i construcció de coneixement a l'aula (Jordi Martí Feixas)

L'antic Grup de Recerca en Eduació, Neurociencia i Experimentació [GRENEA] del Campus Manaresa, s'incorpora a les dinàmiques del GRECC com a línia en "Espais de ciències i inclusivitat".

Sport, Exercise, and Human Movement (SEaHM)

El grup de recerca "Sport, Exercise, and Human Movement" (SEaHM), coordinat pel Campus Vic, és un grup multidisciplinari sorgit del grup de recerca SPARG de la UVic-UCC, integrat per investigadors/es en els camps de: ciències de l'esport, biomecànica, educació física, fisioteràpia, podologia i anàlisi de dades.

Els reptes del SEaHM es vinculen a les àrees de treball (i) rendiment esportiu i salut de l'esportista, (ii) anàlisi de l'esport, (iii) exercici i moviment humà i (iv) esport i educació.

Els principals objectius científics del grup són:

 • Estudiar formes de millorar el rendiment i gestionar problemes de salut en activitat esportiva, posant èmfasi en joves esportistes.
 • Proporcionar una comprensió més profunda dels esports, utilitzant diversitat de subdisciplines i indicadors.
 • Integrar l'exercici en múltiples entorns, innovant els paradigmes de l'exercici per a la salut.
 • Investigar i implementar projectes en entorns d'educació per l'esport des d'un enfocament social, humanístic i holístic.

L'antic Grup de Recerca en Innovació en Podologia, Biomecànica, Fisioteràpia i Exercici Terapèutic [GRIBIPOFET]  s'incorpora a les dinàmiques del SEaHM com a línia en "Exercici i moviment humà".

Participació en altres Grups de Recerca

Informació del PDI de la UManresa que participa en altres grups de Recerca:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte