Vés al contingut

Per què cal formar els futurs professionals de la infermeria en la reducció de danys associats al consum de drogues?

Imagen

Estudiants d'Infermeria
04/09/2023

Les polítiques prohibicionistes generen un impacte negatiu en les persones consumidores de drogues. Aquestes polítiques, més que reduir o contenir el consum, han afavorit l'aparició d'escenes obertes de drogues, caracteritzades per la pobresa i la segregació, on es consumeix en condicions extremes i sota control policial [1]. En conseqüència, les persones consumidores s'exposen a diversos danys per a la salut, com les infeccions de transmissió sanguínia, les sobredosis, entre d'altres. També s'enfronten a danys socials, com ara patir marginació i estigmatització, exposar-se a diferents tipus de violència i presentar barreres d'accés a serveis sociosanitaris [1, 2], que constaten el fracàs d'aquestes polítiques [1]. Una bona formació dels futurs professionals d'infermeria sobre els danys derivats del consum de drogues provocats per aquestes polítiques és imprescindible per ajudar a pal·liar-los

Infermeres preparades per reduir danys derivats del consum

Mentre no hi hagi un canvi de pensament en les polítiques públiques actuals, cal perseverar en la promoció de les estratègies de reducció de danys que minimitzin les conseqüències adverses pel consum de drogues [1, 3]. La reducció de danys consisteix en un desplegament de programes per millorar les condicions del consum de drogues; per exemple, mitjançant els tractaments de substitució amb opioides per reduir el consum d'opioides il·legals i les sobredosis, facilitar material de consum higiènic per disminuir les pràctiques de risc i les infeccions de transmissió sanguínia o les sales de consum higiènic per promoure espais segurs supervisats per professionals, així com en la creació de xarxes de suport per a les persones usuàries de drogues i la col·laboració amb tècnics per formular estratègies més adaptades a les pràctiques de consum emergents [1, 3, 4].

En el nostre context, aquests programes es duen a terme des dels centres d´atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) o els centres d´emergència o de reducció de danys; o altres dispositius de caràcter sociosanitari, com ara hospitals i ambulatoris, així com en entitats i organitzacions gestionades per persones consumidores i/o professionals [1]. En aquests serveis, les infermeres juguen un paper important. Aquestes tenen una forta presència en el desenvolupament dels diferents programes i, per tant, més oportunitats de crear relacions significatives i autèntiques amb les persones usuàries. Amb aquest efecte, les infermeres fan una atenció centrada en les necessitats d'aquestes persones, que possibilita la relació terapèutica i, per tant, un seguiment més intens al llarg dels processos de recuperació [3 4]. Per tant, les infermeres estan en una posició privilegiada en l'atenció de les persones consumidores de drogues i les seves famílies, així com en la coordinació amb altres professionals per facilitar l'accés a altres serveis sociosanitaris [2].

Per tot això, cal una major promoció de programes formatius especialitzats en les polítiques de reducció de danys destinats a estudiants i professionals d'infermeria. Des d'aquesta perspectiva, considerem el consum de drogues com un fenomen sociocultural, desestimant tractar-lo com una malaltia cerebral o una pràctica desviada, que secundi la discriminació envers les persones consumidores de drogues [2, 3]. D'aquesta manera, una formació en reducció de danys ens proporcionarà més possibilitats d'instruir les infermeres en l'adquisició d'unes habilitats i coneixements específics, lliures de prejudicis, per una atenció del consum de drogues basada en l'evidència científica i els drets humans.

Rafael Clua García, professor associat del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-UCC)


Bibliografia

  1. Llort A, Clua R. Public policies for people who use drugs: Strategies for the elimination of stigma and the promotion of human rights. Salud Colectiva. 2021;17:e3041.
  2. Giralt R, Varela V, Clua R. Profesar la lucha de enfermería contra el estigma de personas con trastorno mental y por consumo de sustancias. Revista Rol de enfermería. 2023;46(4):29-32.  
  3. Clua R, Salcedo D, García M, Peralta E. Atención de enfermería a usuarios de drogas en prisión. Revista Rol de enfermería. 2022; 45(1):27-32. 
  4. Clua R. Cuidados de enfermería y promoción de la salud en las salas de consumo higiénico. Cultura de los cuidados. Revista de Humanidades y Enfermería. 2021; 25(60):193-211.
     

Afegeix un nou comentari

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte