Vés al contingut

Notícies

Imagen

Un estudiant d'Infermeria d'UManresa durant l'estada de pràctiques a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

La promoció 2018-2019 d'UManresa té un nivell d'inserció laboral del 100% en gairebé tots els graus

Formar-se en un grau universitari a UManresa és garantia d’inserció laboral. Així ho constaten les dades del darrer estudi d’inserció laboral, un treball elaborat per la Unitat de Qualitat de la Universitat i el Departament d’Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut a partir d’una enquesta que es va fer arribar a un total de 271 persones, entre graduats i titulats de màster de la promoció 2018-2019.

Les dades recollides a partir del qüestionari constaten un índex d’inserció laboral que se situa en el 100% en la majoria dels graus universitaris: Infermeria, Logopèdia, Podologia i Administració i Direcció d’Empreses. En la resta d’estudis, el nivell d’inserció s’acosta també al 100%: 96,1% en el cas de Fisioteràpia i 93,3% en el de Mestre en Educació Infantil. A banda dels excel·lents resultats d’inserció, de l’enquesta en destaca també que totes les persones que es van graduar a UManresa i que estan treballant ho fan en feines relacionades amb els estudis que van realitzar.

Les persones graduades que triguen menys temps a trobar feina són les titulades en Infermeria, que s’incorporen al món laboral, generalment, abans d’acabar els estudis. Segons les dades de l’enquesta de la promoció 2018-2019, totes les persones graduades troben feina en un any després de la finalització dels estudis amb comptades excepcions en el cas de Fisioteràpia (9,8%) i Infermeria (2%), que superen aquest termini. 


Consolidació de la plena ocupació 

En el cas del grau en Podologia, l’ocupabilitat total de les persones graduades a UManresa és una tendència que es va iniciar el curs 2012-2013. Des de llavors, tots els estudis d’inserció laboral constaten aquesta plena ocupació. Aquesta tendència s’ha començat a consolidar també entre els graduats en Infermeria, Logopèdia i ADE, que encadenen dues promocions amb plena inserció laboral. 

Infermeres i Fisioterapeutes tenen millors sous

Una de les dades que analitza l’estudi d’inserció laboral són els ingressos de les persones graduades. En aquest sentit, el 83% de les titulades en Infermeria tenen uns guanys mensuals de més de 1.600 euros, una quantitat que també perceben el 75% de les persones graduades en Fisioteràpia. 

Pel que fa a tipologies de contractes, destaquen els autònoms, que són majoria en el cas dels professionals de la Podologia, la Fisioteràpia i la Logopèdia. En el cas de les persones graduades en Infermeria, Educació Infantil i ADE, la majoria tenen contractes fixos. Quan es tracta de contractes temporals, bona part d’aquests són d’una durada de sis mesos. En relació amb la jornada laboral, només en el cas de Podologia (40%) i Educació Infantil (26,7%) el percentatge a temps parcial supera el 10%. ADE, Fisioteràpia i Infermeria sobrepassen el 90% la jornada a temps complet, essent del 100% en el cas de Logopèdia. 

El sector privat és el que més feina dona a les persones graduades a UManresa. Concretament, el 100% de les titulades en Logopèdia, Podologia i ADE treballen en l’àmbit privat, mentre que el 53,3% dels mestres en Educació Infantil, el 32,6% de les persones titulades en Infermeria i el 12% en Fisioteràpia ho fan en el sector públic. 

Satisfacció amb la feina i amb la formació rebuda

Una de les qüestions que planteja l’enquesta d’inserció laboral és el grau de satisfacció amb la feina de les persones titulades a UManresa. En una escala del 0 al 7, gairebé totes les persones graduades puntuen per sobre de 5 el nivell de satisfacció. Destaquen, principalment, la satisfacció amb el contingut de la feina i la feina en general. 

La valoració que fan de la formació rebuda també és destacable. En la mateixa escala de 0 a 7, les puntuacions oscil·len entre el 5,3 i 6,9. En aquest àmbit, les persones que s’han graduat a UManresa destaquen especialment la formació pràctica. 

Aquests nivells de satisfacció es tradueixen en un 91% de persones que si haguessin de tornar a decidir què estudiar optarien per la mateixa carrera. En aquesta situació s’hi troben el 100% de les persones que han estudiat Logopèdia, Podologia, Educació Infantil i ADE. Només un 9,8% dels graduats en Fisioteràpia i el 15,2% dels graduats en Infermeria es replantejarien els estudis. Una altra dada destacable de l’enquesta és que el 85,1% tornarien a triar UManresa per fer-hi els estudis.

Continuar aprenent

Bona part de les persones graduades a UManresa, quan acaben els estudis, decideixen continuar formant-se. En el cas de la promoció 2018-2019, l’enquesta constata l’interès d’aquestes per realitzar estudis de postgrau o màster. Aquest interès es tradueix en un 65,2% de les persones graduades en Infermeria que realitzen estudis de postgrau o màster. La xifra és el 40% en les persones titulades en ADE i del 33,3% en el cas de Logopèdia. Fisioterapeutes i podòlegs opten principalment per formacions d’especialització de curta durada. 

Els resultats d’inserció laboral als màsters universitaris

Pel que fa a la inserció laboral dels màsters universitaris que imparteix la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, la darrera enquesta palesa que l’estudiantat opta per fer un màster amb l’objectiu d’especialitzar-se professionalment. Els resultats de l’enquesta pel que fa al Màster en Metodologia de la Simulació i del Màster en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic mostren una alta satisfacció amb els estudis realitzats i la universitat escollida. Ho demostra el fet que el 100% dels enquestats repetirien l’elecció. Com a aportacions significatives dels màsters, l'estudiantat destaca el progrés professional, amb una valoració de 5,8 sobre 7, i el complement formatiu que suposa titular-se d’aquest màster, valor que rep una puntuació de 6 sobre 7. 

Millors resultats d’inserció que a l’enquesta de l’AQU 

El resultats d’inserció laboral obtinguts per l’enquesta entre les persones titulades a UManresa són lleugerament millors als recollits en l’última enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), realitzada l’any 2020. En gairebé totes les titulacions de grau els indicadors d’ocupabilitat estan per sobre dels de l’enquesta d’AQU, que registra índexs d’inserció laboral del 91,7% en Fisioteràpia, del 94,9% en Infermeria, del 91,2% en Mestre d’Educació Infantil i del 94,6% en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). En el cas del grau en Logopèdia i Podologia, el percentatge d’inserció laboral és del 100% tant a l’estudi d’AQU com el realitzat per d’UManresa. 
 

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte