Vés al contingut

Amb l’enviament d’aquest formulari, AUTORITZO a la Fundació Universitària del Bages a informar-me sobre:

Oferta formativa amb descomptes Alumni.

Informació vinculada amb els estudis finalitzats (Ofertes de feina, masterclass, trobades de promocions, activitats i serveis de la Fundació).

Informació bàsica de protecció de dades

Informem que les seves dades seran tractades per la Fundació Universitària del Bages (Responsable del tractament), amb finalitats d’enviar informació que pugui ser d’interès als antics alumnes de la Fundació. Les dades es tracten en base al consentiment de la persona interessada, que pot revocar en qualsevol moment, i no es comuniquen a altres persones. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Fundació Universitària del Bages. Es pot consultar informació addicional sobre el tractament de dades i com exercir els drets a www.umanresa.cat.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte