UManresa ajudarà a promoure l’esperit emprenedor de persones sense sostre

La Direcció de Recerca i Innovació d’UManresa-FUB ha signat un conveni de col·laboració amb l’associació Homeless Entrepreneur. Aquesta entitat ofereix recursos, eines, coneixement i una xarxa de suport a persones sense llar per ajudar-los a tornar a convertir-se en ciutadans actius com a treballadors, emprenedors o propietaris d’un negoci. L’aportació d’UManresa es concretarà en el desenvolupament de plans de formació i recerca per contribuir a fomentar l’esperit emprenedor d’aquestes persones.

UManresa ajudarà a promoure l’esperit emprenedor de persones sense sostre