Vés al contingut

La federació universitària

La Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, i la Fundació Universitària del Bages, que imparteix estudis universitaris a Manresa, es van federar el gener de 2014 per crear la UVic-UCC amb campus a Vic i Manresa. El novembre de 2020, la fundació privada Elisava, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona també es va sumar a la federació, que ampliava, així, la seva presència al país amb un campus a la capital catalana.

L'acord federatiu estableix un marc de cooperació i governança inèdit al sistema universitari català que es fonamenta en l'autonomia de gestió i en la corresponsabilitat en l'impuls a projectes d'interès comú. És una estructura que genera sinergies i complementarietats en la configuració de l'oferta docent, en l'impuls a l'activitat de recerca i transferència de coneixement i en la dinamització de les xarxes de relacions amb el teixit econòmic, social i empresarial de l'entorn.

La federació posa en valor la capacitat de lideratge de l'àmbit local al conjunt del país, també en matèria universitària, i adopta un model de governança que ha estat d'èxit per a totes dues parts. Aquest model es basa en la convivència entre una gestió privada enfocada a l'eficiència en els resultats, compatible amb una ferma vocació de servei públic i un compromís actiu amb el desenvolupament de l'entorn, tant en termes socioeconòmics com de qualitat de vida o de desenvolupament humà.

Principis de la federació

Principi de pacte federatiu: pel qual cadascuna de les entitats federades assumeix la gestió dels centres que en formen part, amb els seus propis recursos humans, tecnològics i patrimonials i estableixen una relació de col·laboració institucional estratègica i de corresponsabilitat en l'ordenació acadèmica.

Principi de subsidiarietat: que implica el suport, ajuda i reforç entre les institucions, sense substituir-se l'una a l'altra, de manera que tot allò que es pugui fer en el territori més proper es faci allà i no en un altre territori, sumant complementarietats i sinergies.

Principi de màxima autonomia economicofinancera, patrimonial i d’organització acadèmica de les entitats federades: cada institució elabora i gestiona autònomament el seu pressupost, determina l'import de les matrícules i gestiona els convenis de col·laboració amb entitats externes.

Principi de cooperació federativa: pel qual les dues entitats federades es comprometen a fer tot el possible per implicar l'altra entitat en el desenvolupament de nous projectes acadèmics, de recerca, de transferència de coneixement i/o de desenvolupament territorial.

Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut

L'entitat titular de la Facultat de Medicina és la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat sense ànim de lucre creada el gener de 2015 per la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages, que té per objecte, entre altres, el desenvolupament d’estudis universitaris i d’activitats de recerca, transferència de coneixement i difusió en l’àmbit de les ciències de la salut en el marc de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte