Vés al contingut

Matrícula

Matrícula

Horaris de matrícula dels assignats en l'assignació de setembre

La matrícula es farà el 28 de setembre de 2021. Consulta els horaris de matrícula en funció de cada grau.

Documentació necessària per a la matrícula

  • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport
  • Document acreditatiu d’accés a la Universitat (nota de les PAU o nota del Cicle Formatiu)
  • Número de compte corrent bancari
  • Original i fotocòpia del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d’exempcions o gratuïtats (família nombrosa especial, grau de discapacitat, matrícula d’honor)

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte