Vés al contingut

Premis Talent

Imagen

Premis Talent

El Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya premia els millors Treballs Final de Grau (TFG) realitzats per estudiants de les Facultats de Ciències de la Salut de Manresa i la Facultat de Ciències Socials de Manresa.

Aquest premi té per objectiu promoure l’interès acadèmic dels i les estudiants, visibilitzar el compromís de la universitat davant la generació de coneixement de valor per a la societat i el territori, així com reconèixer l’esforç i treball de l’alumnat.

Amb la finalitat de fer extensius els premis de TFG vinculats amb els diferents estudis del Campus Manresa de la UVic-UCC, s'ha previst atorgar un premi per a cada grau de les dues Facultats del Campus.

El guardó està dotat econòmicament per Fundació Caixa d'Enginyers.

Imagen

fundació caixa d'enginyers

 

Bases dels Premis Talent

Són objecte de la convocatòria els TFG de qualsevol àrea temàtica, així com TFG tant teòrics com aplicats.

Els criteris d’avaluació dels TFG són els següents:

Sobre la proposta (màx. 40 punts):

 • Dona una resposta (o servei) a una problemàtica (o casuística) ben definida i d’actualitat. [10 punts]
 • Aplica la creativitat i la innovació a l’hora de plantejar-la i desenvolupar-la. [10 punts]
 • La seva consecució aporta un valor significatiu al seu àmbit d’expertesa. [10 punts]
 • El seu desenvolupament i impacte tenen en consideració especial el territori (Catalunya Central), els seus col·lectius, institucions i empreses. [5 punts]
 • El seu desenvolupament i execució té un impacte a nivell global (internacionalització), tant en les persones com en les empreses o institucions relacionades amb la temàtica tractada. [5 punts]

Sobre la metodologia (màx. 40 punts):

 • Es planteja el millor enfocament metodològic per als objectius presentats. [10 punts]
 • Les accions proposades són coherents, clares i esdevenen accions executores ben definides i clarificadores. [10 punts]
 • El plantejament (i desenvolupament) analític s’ha realitzat amb rigor i qualitat. [10 punts]
 • S’exposa i es reflecteix la capacitat de reflexió crítica. Es presenten obertament les limitacions i potencialitats de la recerca proposada, la seva pertinença i utilitat en l'àmbit d’investigació treballat, així com les possibilitats de projecció futures. [10 punts]

Sobre la presentació i redacció (màx. 20 punts):

 • La redacció és clara i defineix un fil conductor en tot el document que facilita la seva comprensió en global. [10 punts]
 • La seva estructura i presentació és encertada i ordenada, coherent amb el plantejament de la proposta. [5 punts]
 • La qualitat estètica i dels seus elements gràfics és alta, clarifica i enriqueix la comprensió de la proposta. [5 punts]

Es constituirà una comissió d’avaluació per a cada grau que resolgui l’assignació dels premis.

La comissió estarà formada per:

 • El degà/ana de la facultat (que presideix la comissió)
 • El director/a del grau
 • El coordinador/a de TFG del grau

El premi consisteix en un diploma de reconeixement emès per UManresa i una dotació econòmica de 300€. En el cas del grau en Fisioteràpia, hi ha un segon premi amb una dotació econòmica de 200€.

El finançament del premi és de la Fundació Caixa d’Enginyers. L’abonament del premi el realitzarà la Fundació Universitària del Bages – FUB al número de compte bancari informat en l’expedient de l’estudiant.

En cas que així ho consideri la comissió avaluadora, es podran donar accèssits o altres mencions destacades. El premi es podrà declarar desert, si a judici del jurat, cap dels treballs presentats reuneix les condicions de la convocatòria o premi.

La resolució de la convocatòria es farà durant la primera quinzena de juliol.

La resolució del premi tindrà caràcter definitiu i es publicarà al web www.umanresa.cat. Es comunicarà via correu electrònic a totes les persones participants.

Es lliuraran els premis en l’acte de graduació de la promoció.

Guanyadors dels Premis Talent

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte